Dit is de naam van ons ziekenhuis!

Rikkie rekenhaas wilde het ziekenhuis opbellen (zijn ene poot bungelde een beetje), maar had een probleem. Het ziekenhuis stond niet in het telefoonboek. Hoe hij ook zocht... Nergens een naam te vinden.

Andere ziekenhuizen hebben een naam. Vernoemd naar een man of vrouw of naar de plaats waar het ziekenhuis staat. Bij ons ziekenhuis was nog geen letter te zien.

In tweetallen bedachten we een naam voor ons ziekenhuis. Een koppel bedacht het ‘mariaisalotziekenhuis’ vernoemd naar de twee knechten van die dag. Niet echt eerlijk om alleen die twee namen te gebruiken voor het ziekenhuis, maar alle namen gebruiken wordt een beetje heel erg ingewikkeld! Het Oomriunsziekenhuis werd ook bedacht. Deftig toch?

Met blokjes gaven we onze voorkeur aan. De toren die stond bij het ‘Woerdenziekenhuis’ werd het hoogst. Lastig vonden we het nog om aan te geven hoeveel blokjes er bij de ene toren meer dan bij de andere toren waren. Twee kinderen hebben daarna heel ijverig alle letters op gekleurde blaadjes geschreven.