Nieuws uit groep 4

De eerste schoolweken liggen al weer achter ons. Inmiddels zijn we al een beetje gewend aan elkaar. In dit bericht krijgt u wat informatie over het reilen en zeilen in groep 4. Regelmatig zal er een bericht uit de groep op de website geplaatst worden om u op de hoogte te houden.

Welke dingen zijn nieuw in groep 4?

Het is best even wennen in groep 4 omdat een aantal dingen toch anders gaan dan in groep 3. Het schrijven in schriften is nieuw omdat we in groep 3 nog gewoon in ons werkboek mochten schrijven. Maar het gaat al steeds beter! Met rekenen leren we de tafels. De tafels van 1,2,3,4,5 en 10 moeten op volgorde en door elkaar heen geautomatiseerd zijn eind groep 4. De eerste periode zijn we vooral bezig om te begrijpen wat we doen bij de tafelsommen. We maken eerst een lange optelsom en daarna bekijken we welke keersom daarbij hoort. Ook oefenen we dit met concreet materiaal. Zoals stapeltjes boeken, groepjes kinderen, opgestapelde bekertjes…enz. Verder werken we met een weektaak van rekenen. Deze is ingedeeld op ons werkniveau van een-, twee- of driesterrentaak. Met schrijven leren we de hoofdletters. Soms gebruiken we hierbij een activerende werkvorm. We mogen dan rondlopen in de klas en op grote bladen de hoofdletters schrijven. Op de foto ziet u het resultaat. En als je naam begint met de hoofdletter die we die dag leren, dan mag je hem op het Prowisebord komen schrijven.

Wat doen we nog meer?

Met taal hebben we al geleerd wat een zelfstandig naamwoord en een lidwoord is. En met spelling werken we met de klankenkast en luisterwoorden. Uw kind kan u vast wel vertellen wat dat is. En wat doen we ons best om alles goed te hebben bij het dictee van acht woorden, want dan mag je naar de twee- en driesterrentaak. En lukt dat nog niet, dan oefenen we fijn verder met de een- en tweesterrentaak. Knutselen vinden we ook leuk. Gym hebben we elke dinsdagochtend. Verder werken we op de computers, leren we Engels en worden er lessen rondom de kernwaarden gegeven. Ook hebben we biologie, verkeer en twee keer per jaar werken we rondom een thema. Elkaar complimenten geven, hoort er ook bij! Deze week hebben we dat gedaan met de complimentenboom. Elke dag hing de boom weer vol met complimentjes!

Afscheid juf Prinsen en start juf Van der Horst

Net voor de herfstvakantie hoopt juf Prinsen afscheid te nemen. U heeft hierover in de nieuwsbrief iets kunnen lezen. En u heeft er een mail over ontvangen. We bedanken de juf hartelijk voor al haar werk op onze school en wensen haar Gods onmisbare zegen toe voor de toekomst. Juf Van der Horst hoopt na de herfstvakantie de woensdagen in de groep voor haar rekening te nemen. Voor de herfstvakantie zal de juf al een aantal woensdagen op school aanwezig zijn om de overdracht goed te laten verlopen. We wensen ook juf Van der Horst Gods onmisbare zegen toe in haar werk.