Groep 3 begint

Hoe begint de dag?

Als de bel gaat, gaan we in een lange rij staan. De twee knechten staan op de gele tegel. Zij houden de deur voor ons open . In de gang staat een kapstok met allemaal haakjes. We weten al waar ons haakje is: er staat een mooie sticker boven. Onze tas zetten we in de tassenbak en daarna gaan we de klas in. De stoelen staan in een kring en onze naam staat er ook op. De juf vertelt welke dingen we doen vandaag. Ze heeft de pictogrammen al opgehangen. Daarna vertellen sommige kinderen wat ze hebben beleefd. We zingen, bidden en de juf vertelt uit de Bijbel. Op maandag zingen we onze psalm op, we zingen de psalm ook elke dag in de klas. Na de vertelling uit de Bijbel gaan we naar onze eigen tafel.

Wanneer zitten we aan onze eigen tafel?

Elke dag zijn er reken- en taalopdrachten die moeten. Die opdrachten en oefeningen doen we aan onze eigen tafel. In onze la zitten de boeken die we  gebruiken. We hebben ook allemaal een eigen kleurdoos gekregen en ons potlood en onze gum passen daar ook in.  We mogen elke dag ook een keer kiezen wat we doen. In de bouwhoek , stempelen, lezen of kleien. We gaan elke maandag en vrijdag naar de computer: daar zitten we meestal op dezelfde plek.

Gaan we naar buiten?
Na het eten en drinken gaan we naar buiten. Dat is twee keer op een dag. Het is wennen: zo’n groot plein. En er rennen veel kinderen. Nu vinden we het grote plein erg leuk. We gaan op vrijdag drie keer naar buiten. We werken heel hard: dus op vrijdag is ons werk klaar! Dan gaan we in de middag ook buiten spelen. Fijn! Wat veel ruimte : als alleen groep 3 buiten speelt!

Wat gaan we leren dit jaar?

We gaan de cijfers van 0 – 20 leren kennen en schrijven. We leren plus-, en minsommen tot de 10. Ook oefenen we met de getallenlijn tot 100. Tot de kerstvakantie leren we alle letters en kunnen we daar woordjes van lezen en schrijven. We hebben mooie nieuwe kaarten met letters en afbeeldingen erop. Na de kerstvakantie leren we dat de letters soms anders geschreven worden dan dat je ze hoort. We leren schrijven met losse letters. Aan het eind van het jaar kunnen we de aan-elkaar-schrijf-letters gebruiken. We oefenen ook hoe je fijn met elkaar omgaat.