De kop is er af

De eerste dagen van groep 6 zijn al weer voorbij. Wij zien terug op een fijne start. De kop is eraf, nu de staart nog!

De volgende zaken krijgen dit jaar speciale aandacht:​

Pedagogisch klimaat

Een positief pedagogisch klimaat is nodig om te komen tot leren. Dit jaar is de samenstelling van de ​ groep veranderd. E​én leerling is naar het SBO gegaan en er is een nieuwe leerling bij gekomen. De veranderingen in de groep vragen om extra aandacht voor ​de groepsvorming. Dat proberen we positief  te beïnvloeden tijdens de lessen​. ​Met name bij sociale vaardigheden en G​ym. ​Maar ook door regelmatig groepsopdrachten te geven. In de loop van het jaar zal dhr. E van Grol lessen komen geven over leren omgaan met grenzen.

Executieve functies

In groep 6 wordt hard gewerkt aan de zelfstandigheid van de kinderen. Om zelfstandig te kunnen werken moet je onder anderen kunnen ordenen en plannen. We gaan leren ordenen door materialen vaste plekken te geven. Orde in je omgeving zorgt ervoor dat er in je hoofd genoeg ruimte overblijft om te leren. Leren plannen komt aan bod tijdens het werken met een weektaak en bij het huiswerk.

Huiswerk

In groep 6 is huiswerk een belangrijk item. De basis voor het leren leren wordt vooral in deze groep gelegd. Leren gaat niet vanzelf. Daar moet je wat voor doen. We gaan leren werken met een agenda. Het is verstandig om een tijdsplanning te maken. Door het werk in stukjes te verdelen, wordt de taak behapbaar. Vijf dagen verspreidt eraan leren zorgt ervoor dat de leerstof beter in je hoofd blijft zitten. Het organiseren van het huiswerk wordt op school uitgelegd, maar voor de uitvoering zijn ​de ouders nodig die ​om hun kind daar bij helpen. Zo kunnen we als leerkrachten en ouders elkaar ondersteunen.

Gelukkig hoeven we deze dingen niet in ​één keer te leren. We hebben er een heel schooljaar de tijd voor!