Een nieuwe start

De eerste lessen zijn al weer gegeven en de vakantie zijn we bijna vergeten. Het komende jaar wordt er weer hard gewerkt. Hoe ziet dit jaar er verder uit voor de kinderen?

Spannend

De eerste schooldagen zijn altijd weer spannend. Hoe gaat het allemaal in de nieuwe groep? Hoe is de meester? Hoe zijn de (mede)leerlingen? Terwijl de eerste dagen voorbij gaan, maken de leerlingen kennis met de zaakvakken, zoals aardrijkskunde, geschiedenis en biologie. Daarnaast de reguliere reken- en taallessen.

Wat gaan we de komende tijd doen?

Allereerst gaan we zorgen voor een goed werkklimaat in de klas. Daarnaast moet elke leerling zich veilig voelen. De leerlingen gaan ook naar school om te leren. Daarom volgen we de leerlingen aan de hand van de toetsen. Naast de reguliere toetsen zijn er de halfjaarlijkse toetsen van Cito. Om de leerlingen hier goed op voor te bereiden, houd ik als leerkracht de doelen goed in de gaten. Elke les vormt hiervan een onderdeel. In groep 7 zijn er, naast de Citotoetsen van rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen en spelling, aan het einde van het jaar ook Citotoetsen van Engels en werkwoordspelling. Door leerlingen te laten genieten van de lessen en ze de verantwoordelijkheid te geven voor hun werk stimuleren we hen om zich zo goed mogelijk voor te bereiden.

Huiswerk

Naast de bovengenoemde zaken vormt huiswerk een wezenlijk onderdeel in groep 7. Het is noodzakelijk dat leerlingen leren ‘leren’. Hierdoor loopt de overgang naar het voortgezet onderwijs ook soepel. Mede daarom hebben de ouders een brief meegekregen met informatie over het huiswerk.

Thema’s

Naast het reguliere werk gaan we ook met thema’s werken. Hiermee willen we als school tevens de sociale kant van de leerlingen ontwikkelen. Hoe werk je goed samen met andere leerlingen? We letten hierbij goed op wat de groep nodig heeft. Hierbij kan gedacht worden aan het omgaan met uitgestelde aandacht. Als iemand aan het woord is, dan wacht ik met de vraag tot die persoon is uitgesproken. Sociaal vaardig zijn, moet geleerd worden.