Vakantierooster en studiedagen 2019-2020

Hieronder vindt u het vakantierooster voor het volgende cursusjaar. Ook geven we een toelichting op het rooster.

Waarom kiezen we voor studiemiddagen?
Enkele jaren geleden is er gekozen voor het werken met studiemiddagen waarop de leerlingen vrij zijn. Deze studiemiddagen geven het team de mogelijkheid om kwaliteitsverbetering te realiseren zonder dat dit de werkdruk verhoogt. Ook is het vrijgeven van een middag i.v.m. de urennorm vele malen aantrekkelijker dan het vrijgeven van een hele dag.

Wat is er anders dan vorig jaar?
Na opmerkingen van twee ouders zijn de studiedagen zoveel mogelijk aangesloten op vrije dagen. Van de 11 studiemomenten zijn er 5 momenten aaneengesloten met vakanties of vrije dagen. Zo zijn de leerlingen voor de herfstvakantie en voor de meivakantie op vrijdagmiddag vrij en is ook de middag vóór Goede Vrijdag vrij van lessen. Er zijn nog 2 woensdagen en nog 4 middagen los over het jaar verspreid waarop de leerlingen vrij zijn van les.

Zijn we tevreden met de huidige manier van vakantie plannen?
We hebben van twee ouders gehoord dat ze niet zo blij zijn met de losse studiemiddagen. Dit is een zeer klein aantal, wat zou moeten wijzen op tevredenheid bij ouders. Om echter zeker te weten of we op een goede weg zijn gaan we in het volgende cursusjaar een peiling houden waarbij ouders en collega’s hun voorkeuren kunnen aangeven. Hierbij zullen we de verschillende opties inzichtelijk maken.

Vakanties / vrije dagen
Herfstvakantie: maandag 21 – vrijdag 25 oktober 2019
Dankdag: woensdag 6 november 2019
Kerstvakantie: maandag 23 december – vrijdag 3 januari 2020
Voorjaarsvakantie: maandag 24 februari – vrijdag 28 februari 2020
Biddag: woensdag 11 maart 2020
Paasvakantie: donderdagmiddag 9 april – maandag 13 april 2020
Meivakantie: vrijdagmiddag 24 april – dinsdag 5 mei 2020
Hemelvaartsweekend: woensdag 20 mei – vrijdag 22 mei 2020
Pinksteren: maandag 1 juni 2020
Zomervakantie: maandag 20 juli – vrijdag 28 augustus 2020

Studiedagen voor cursusjaar 2019-2020
Dinsdagmiddagen: 24-09, 10-03 (voor biddag), 30-06
Woensdagen: 12-02, 20-05 (voor hemelvaartsweekend), 17-06,
Donderdagmiddagen: 28-11; 16-01; 09-04 (voor Pasen)
Vrijdagmiddagen: 18-10 (voor herfstvakantie), 24-04 (voor meivakantie)