Zijn wij blij met de hoge score van de Eindtoets?

Deze maand hebben we onze schoolscore ontvangen; 541,4 punten. Dit is een havo-vwo score waarmee we bij de 8% best scorende scholen van Nederland behoren. Vier belangrijke vragen bij onze score.

Wat zegt deze score?
De score op onze school is al jaren hoog, wat in lijn is met de uitstroom van onze leerlingen. Het grootste deel van onze leerlingen stroomt uit naar havo of vwo. We zien een trend in onze scores die de laatste jaren stijgt. De laatste drie jaar scoren we hoger dan de bovengrens van Cito, wat voor die tijd niet het geval was.

Wat verklaart de stijgende scores?
Onze school werkt met het ‘Zwols model’. U kunt op de website meer over dit model lezen. Doordat we schoolbreed via één model werken is er niet alleen meer continuïteit in ons onderwijs, maar is er in de laatste jaren ook sterk ingezet op het verbreden van de uitdagingen voor de slimmere kinderen. Dat betekent dat we op onze school steeds meer in staat zijn om de begaafde kinderen uitdaging te bieden wat zijn weerslag heeft op onze scores. Hier zijn we erg blij mee!

Hoe belangrijk is deze score?
Deze score is een momentopname en zegt lang niet alles over ons onderwijs. Zo zegt deze score alleen iets over het inzichtniveau van de leerlingen en niets over al de andere zaken waar we op school mee bezig zijn. Zoals bijvoorbeeld de vorming van onze leerlingen voor het staan in onze maatschappij. Wel laat deze score zien dat we op de kernvakken de leerlingen voldoende toerusten en dat onze advisering voor het voortgezet onderwijs overeenkomt met het inzichtniveau wat de leerlingen laten zien. Omdat de inspectie op dit criterium controleert is deze score een opsteker en laat het ons zien dat we de juiste koers varen.

Verwachten we dat de scores nog verder stijgen?
Nee, dat verwachten we niet. Volgend jaar hebben we een groep 8 met een verwachte lagere uitstroom dan dit jaar. Dat zal waarschijnlijk terug te zien zijn in de score van de eindtoets. Wel zien we dat het de laatste jaren steeds beter lukt om leerlingen uit te dagen op hun eigen niveau. Dit is een proces waar we middenin zitten en wat in ons nieuwe schoolplan opnieuw onze aandacht vraagt. Als we deze ontwikkelingen bekijken met daarnaast de impact van onze vernieuwde methodes, is onze verwachting dat we gemiddeld rond de bovengrens van Cito zullen blijven scoren.

Onlangs was in het landelijke nieuws dat er bij sommige adviezen fouten zijn gemaakt. Op onze school is dit gelukkig niet het geval.