Ouders gezocht voor de MR: Meepraten op school? In de MR natuurlijk!

Voor de MR van onze school zijn we op zoek naar een enthousiaste ouder die plaats wil nemen in de oudergeleding. We zoeken een ouder die zich vanaf het begin van het nieuwe schooljaar 2019/2020 voor een termijn van 3 jaar beschikbaar wil stellen.

Wat doet de MR ? Iedere school heeft verplicht een MR. Dat is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). De MR is een orgaan gericht op medezeggenschap, op inspraak. De MR bestaat uit een afvaardiging van het onderwijzend personeel en ouders. De MR overlegt met de directie van de school over belangrijke schoolzaken, zoals verbeteringen in het onderwijs, besteding van middelen, de keuze van een lesmethode, verandering van klassenindeling, de veiligheid op school en ouderparticipatie. De wet schrijft voor op welke gebieden de directie en bestuur van de school de MR om advies en instemming moeten vragen. In het geval van advies mag de MR alleen haar mening geven. Instemming betekent dat de MR en de directie het met elkaar eens moeten zijn. De directie heeft instemming van de MR nodig op een aantal zaken, zoals het schoolplan, formatieplan, schoolbudget en regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn (Arbo). Voor sommige zaken heeft de oudergeleding instemmingsrecht en de leerkrachtgeleding adviesrecht of andersom. Lijkt het u interessant om met ons mee te denken over bovengenoemde zaken? U kunt zich kandidaat stellen door een mail te sturen naar: mr@jandebakkerschool.nl. Twijfelt u, of heeft u nog vragen? Komt gerust eens langs bij een van de MR-leden.