Terugblik informatieavond

“Het is fijn om zo achter de schermen mee te mogen kijken! Op papier staat het wel mooi dat er gewerkt wordt aan het ‘aansluiten bij onderwijsbehoeften van kinderen’ en ‘hoogbegaafdheid en differentiatie’, maar nu hebben we werkelijk mogen zien wat er in de praktijk gebeurt.” Deze en nog vele andere reacties van ouders n.a.v. de informatieavond van donderdag 24 januari vertellen ons dat het een zinvolle avond was.

Differentiatie
Juf Prinsen begon met een sprekend voorbeeld over een schildpad; het beest wilde graag sneller zijn en zonder schild door het leven. Maar gaandeweg kwam hij erachter dat het achterlaten van zijn schild toch niet zo slim was. ‘Worden wie je zijn mag’; dat was ook voor deze schildpad een les. Zo ook voor ons en onze kinderen. Iedereen mag er zijn met zijn eigen gaven en talenten. En wij passen ons onderwijs daar graag op aan.

Workshops
Tijdens de dagelijkse lessen in de klas zorgen we voor voldoende differentiatie voor álle kinderen. Een aantal collega’s mocht aan de hand van een workshop iets vertellen over de nieuwe taalmethode en beredenerend leerstofaanbod in de boven-, midden- en onderbouw. De ouders werden meegenomen in wat hun kinderen dagelijks doen en leren. Een leuke en leerzame ervaring, zeker om te merken dat er voor alle kinderen voldoende te leren is.

Nieuwe taalmethode
Verder zijn we bezig om ons te oriënteren op een nieuwe taalmethode in groep 3, nadat we vorig cursusjaar een nieuwe taalmethode voor groep 4-8 hebben gekozen. Er worden verschillende methodes uitgeprobeerd, zo hopen we een goede keuze te kunnen maken.