Benoeming directeur

Het schoolbestuur is blij dat we u kunnen meedelen dat we een nieuwe directeur voor onze school hebben benoemd: de heer J.W. (Jan Willem) van Leeuwen uit Barneveld.

Op dit moment is de heer Van Leeuwen groepsleerkracht in groep 8 van de Fraanjeschool De Burcht in Barneveld. Naast zijn taak als groepsleerkracht is hij de motor achter de ‘plusgroepen’ (meer- en hoogbegaafde leerlingen) en geeft er zelf les aan. Ook is hij secretaris van de MR op deze school en is hij gym- en ICT-coördinator. Ter voorbereiding op de stap naar een directiefunctie heeft de heer Van Leeuwen een opleiding tot schoolleider gevolgd.

Tenslotte nog wat persoonlijke gegevens: samen met zijn vrouw Johanneke woont hij in Barneveld. Zij werkt ook in het onderwijs en geeft les op de Sebaschool in Ochten in groep 1.

D.V. 1 februari 2019 zal de heer van Leeuwen op onze school in dienst treden. We zijn dankbaar dat we binnen zo korte tijd een geschikte directeur voor onze school hebben kunnen benoemen en hopen van harte dat hij tot zegen mag zijn voor het reformatorisch onderwijs in Woerden en omstreken.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur,
Corien Nederveen