Dit is uniek in Nederland!

Tot twee keer toe gebruikt de inspecteur, mevrouw Vinckemöller, deze woorden om een compliment te geven aan het team. Op 5 en 12 november spreekt ze het bestuur en de medezeggenschapsraad. Dinsdag 13 november bezoekt de inspecteur vier groepen en voert gesprekken met de leerkrachten, de IB-ers, de directeur en met vijf kinderen.

Drie onderdelen staan dinsdag centraal: Zicht op kwaliteit, didactisch handelen en pedagogisch klimaat. Aan het eind van de dag geeft de inspecteur een mondelinge terugkoppeling aan de secretaris van het bestuur, een IB-er en de directeur. Een verslag volgt nog, maar ze vertelt dat ze zeer tevreden is over het bezoek van deze dag. Ze zegt, dat ze helaas geen ruim voldoende kan uitdelen, anders had ze dat twee keer gedaan! Daarnaast krijgen we een goed!

Zicht op kwaliteit
We doen wat we zeggen. In de praktijk ziet de inspecteur hoe de handelingsplannen uitgevoerd worden tijdens de lessen. In Nederland komt het weinig voor dat de koppeling tussen wat op papier staat en de dagelijkse praktijk zo goed zichtbaar is. Onze intern begeleiders weten waar ze het over hebben en krijgen een compliment voor hun aansturing: ‘Jullie hebben duidelijk zicht op de ontwikkelingen van kinderen.’ Onze aanpak is volgens haar gedegen en staat als een huis. Omdat de aanpak van hoogbegaafden nog in ontwikkeling is krijgen we geen ‘goed’. Omdat ruim voldoende niet gegeven mag worden is de beoordeling: voldoende.

Didactisch handelen
Hierbij gaat het over het lesgeven in de groep. Denk aan het activeren van kinderen, het leerklimaat in de klas, de manier van differentiëren en het niveau van de instructie. Vol overtuiging geeft de inspecteur een goed. ‘Dit is heel bijzonder’, zegt ze, ‘want de wet is heel streng op dit punt en het is al moeilijk om een voldoende te krijgen. Bij jullie is het goed! Jullie hebben niet alleen een duidelijke visie, maar ook de aanpak is geborgd en in de praktijk laten de leerkrachten schitterende voorbeelden zien!’

Pedagogisch klimaat
Opnieuw is het oordeel een ruime voldoende. De inspecteur ziet zeer betrokken leerkrachten die heel scherp zijn op het klimaat, goede voorbeelden geven, stimuleren, zeer veel gesprekken voeren en een ver uitgewerkt beleid rond de kernwaarden in de boom handen en voeten geven. De inspecteur is onder de indruk van de kaartjes die bij elke kernwaarde mee naar huis gaan en door ouders samengesteld worden. We hebben onze aandacht voor het gedrag op het plein naar voren gebracht. In de tevredenheidspeilingen komt dit punt ook naar voren. De inspecteur geeft enkele tips waarmee we op een ‘goed’ kunnen komen.

De inspectie van het onderwijs bezoekt één keer in de vier jaar elke basisschool. Namens de overheid toetst ze of de school voldoet aan de vereiste kwaliteit. Op 14 onderdelen kan een school een onvoldoende, voldoende of goed scoren. Bij ons zijn 6 onderdelen beoordeeld.

We zijn heel blij en zeer dankbaar voor dit resultaat! Een onafhankelijke inspecteur ziet waar we in de achterliggende jaren aan hebben gewerkt. Naast de mooie beoordelingen hebben we ook tips gekregen om ‘nog beter te worden’. Uiteraard gaan we daarmee aan de slag. We zien uit naar het rapport, waarin ook de drie onderdelen over kwaliteit een plek krijgen. Het schoolbestuur wacht nog op de beoordeling van haar eigen functioneren.