Ouderportaal

Vandaag is het Ouderportaal open gegaan. Hiermee kunnen wij u als ouder optimaal informeren over de resultaten van uw kind(eren). Vijf vragen.

Wat is een Ouderportaal?

Op onze school maken wij gebruik van het administratie- en leerlingvolgsysteem ParnasSys. Dit systeem gebruiken we om gegevens van leerlingen in op te slaan, zoals resultaten van toetsen, gegevens van de leerlingen en handelingsplannen. Het systeem beschikt ook over een Ouderportaal. Hiermee kunt u als ouder inloggen en de resultaten van uw kind zien.

Waarom een Ouderportaal?

Vanaf dit cursusjaar geven we twee rapporten uit, het rapport in februari en juli. Hiermee vervalt het rapport in november. Omdat wij u optimaal willen informeren over de resultaten van uw kind, bieden wij u de mogelijkheid om via het Ouderportaal in te loggen.

Wat is het voordeel van het Ouderportaal?

Het voordeel van het Ouderportaal is dat u gedurende het gehele jaar op de hoogte bent van de resultaten van uw kind.

Vervangt het Ouderportaal het persoonlijke contact met de leerkracht?

Nee, het persoonlijke contact met de leerkracht blijft. De ouderavonden houden we gewoon aan en daarnaast kunt u altijd uw vragen aan de leerkracht stellen. Mochten er zorgen zijn rondom uw kind, dan neemt de leerkracht contact met u op.

Wat moet ik doen als ik tegenvallende resultaten zie?

De methodetoetsen vormen voor de leerkrachten een signaalfunctie. Zo kan het zijn dat uw kind meer tijd nodig heeft om de stof zich eigen te maken. De leerkracht maakt hiervoor een plan en doet er alles aan om ervoor te zorgen dat uw kind de stof een volgende keer wel beheerst. Als het leerwerk betreft, dan is het voor u ook een signaal om wellicht uw kind te helpen bij het huiswerk.

Via deze link kunt u inloggen in het Ouderportaal.