Terugblik informatieavond (2)

Op 1 februari waren we met ruim 60 personen onder leiding van Dr. S.D. (Steef) Post bij elkaar. Aan de hand van allerlei opdrachten zette hij de ouders en de leerkrachten aan het werk. In wisselend samengestelde groepen hebben de aanwezigen allerlei opdrachten uitgevoerd. De resultaten willen we in verschillende artikelen met u delen. Hierbij de tweede aflevering.

Samen school zijn

Dhr. Post gaf aan de hand van enkele dia’s een stukje informatie. Hij benadrukte dat ouders en leerkrachten samen op moeten trekken. Deze houding past bij de doopbelofte. Dit ‘samen optrekken’ betekent niet dat er geen verschillen zijn. Ouders hebben intuïtieve kennis van hun kind, terwijl leerkrachten meer professionele kennis bezitten. Laat elk in zijn waarde en benut elkaars kennis, zo adviseerde Post. Laat je niet verleiden tot de perverse triade. Aan de hand van een voorbeeld verduidelijkte dhr. Post de betekenis hiervan. Sanne kreeg straf, maar vader schreef een briefje dat ze het strafwerk thuis niet hoefde te maken. De meester schreef een briefje terug, dat Sanne van hem haar klusjes thuis niet meer hoefde te doen. Een conflict ontstaat tussen de ouder en de leerkracht, terwijl Sanne de dupe wordt. Aan de hand van de ‘Roos van Leary’ legde Post uit wat we kunnen doen om zo’n situatie te voorkomen.

Met de cirkelanalyse advies geven

Opnieuw volgde er een gezamenlijke opdracht. Ouders en leerkrachten kregen de ruimte om te vertellen wat ze willen behouden en welke voorstellen ze hebben ter verbetering. Op een flap stond een grote cirkel. In de cirkel plakten ouders en leerkrachten post-its met punten die ze sterk vinden van de school en die ze echt willen behouden. Buiten de cirkel kwamen tips met voorstellen tot verandering. In week 6 zijn hier nog voorstellen aan toegevoegd door ouders die gebruik maakten van de mogelijkheid om aanvullingen te doen. U ziet de uitkomsten boven dit artikel.

Richtlijnen voor beiden

Een andere groep leerkrachten en ouders formuleerden richtlijnen voor zowel de ouders als de leerkrachten.

Afsluiting

Op verzoek van de heer Post stemden ouders en leerkrachten door handopsteken in met het voorstel om de komende drie maanden alleen positief te spreken over de ander. Een advies dat ook opgevolgd kan worden, als je niet aanwezig was!

Het bestuur aan zet

Bij het samenstellen van het nieuwe strategisch beleidsplan, dat de kaders van het schoolplan geeft, zal het bestuur de ingebrachte voorstellen afwegen en bezien of deze in het nieuwe strategisch beleidskader een plaats krijgen.