Terugblik informatieavond (1)

Op 1 februari waren we met ruim 60 personen onder leiding van Dr. S.D. (Steef) Post bij elkaar. Aan de hand van allerlei opdrachten zette hij de ouders en de leerkrachten aan het werk. In wisselend samengestelde groepen hebben de aanwezigen allerlei opdrachten uitgevoerd. De resultaten willen we in verschillende artikelen met u delen. Hierbij de eerste aflevering. En … ook in week 6 kunt u uw ideeën nog kwijt!

Korte Bijbelstudie

We behandelden een kerntekst uit Galaten 6: 1-5 ‘Draagt elkanders lasten, en vervult alzo de wet van Christus’. Ouders en leerkrachten behoren vanuit deze gedachte samen te werken, het is een opdracht van de wet. In de praktijk kan er van alles misgaan, maar hoe lossen we dat op? Hoe gaan we met elkaar in gesprek? Onze houding dient gestempeld te zijn door een geest van zachtmoedigheid.

Kies een recent, mooi voorval

Elke aanwezige koos een mooie ervaring in de verhouding tussen ouders en school. Die deelden we met onze buurman en we zochten vervolgens naar de waarde die eronder ligt. Op post-its zijn deze waarden op een flap geplakt:

  • Elkaar hooghouden; waardering; respect; naar elkaar luisteren;
  • Wederzijds vertrouwen; spreken van hart tot hart;
  • Gods Woord gaat open; leven bij het Woord; samen het geestelijk welzijn van het kind zoeken; geestelijke vorming van kinderen; liederen; beelddrager van Christus zijn;
  • Gezien worden van de eigenheid van het kind delen; welzijn; herkenning; inlevingsvermogen; persoonlijke aandacht en betrokkenheid; aansluiten bij behoefte van kind;
  • Saamhorigheid; samen zorgdragen; goede band naar buiten uitdragen; behulpzaam; leerkracht is bereid iets te doen met wat je aanreikt; leren van elkaar; delen wat je dankbaar stemt;
  • Openheid van leerkrachten; open communicatie;
  • Veiligheid; geborgenheid; waardoor ontspanning en motivatie om te leren;
  • Ouder wordt klas ingetrokken;
  • Positieve herinnering aan de school;
  • Liefde tot het kind; onvoorwaardelijke liefde; positiviteit.

Wat een mooie opbrengst! Het is goed om dit op je in te laten werken!

Teken een treffende metafoor

In groepjes van acht tot tien personen tekenden de aanwezigen een metafoor. Hoe zou onze school er (wenselijk) uit moeten gaan zien? Kijk in de fotogalerij naar de resultaten van deze opdracht.

Meedoen kan ook in week 6 nog!

In de gemeenschapsruimte staat de flipover met een cirkelanalyse. Hebt u nog een idee? Schrijf het erbij, binnen of buiten de cirkel. Binnen de cirkel: wat wil je behouden. Buiten de cirkel: een idee, wens of advies voor de toekomst. De post-its en pennen liggen klaar.