Kernwaarde kaart vertrouwen

Vanaf 29 januari staat de kernwaarde ‘vertrouwen’ centraal. Op de bomen die in de school handen kleuren de appels met ‘vertrouwen’ blauw. Alle kinderen ontvangen deze kaart, zodat er thuis ook nagedacht kan worden over deze kernwaarde.