Overblijven is verantwoordelijkheid nemen

Hanneke de Jonge en Martine van Sligtenhorst organiseren namens de ouders het overblijven. Ze vormen samen met juf van Herk en meester Overdijk de Tussen-schoolse-opvang (TSO)-commissie. Het blijkt dat niet iedereen weet hoe de verantwoordelijkheden ten aanzien van het overblijven liggen. De basisschool is verplicht om voor de mogelijkheid tot overblijven te zorgen. De kosten voor het overblijven zijn voor de ouders. Wij hebben ervoor gekozen om het overblijven niet door professionele overblijfkrachten te laten doen. De kosten zijn dan hoog (€ 2,50 of zelfs € 4,60 per keer) en er is geen invloed op de identiteit van de overblijfkrachten. Wij hebben daarom besloten het overblijven zelf uit te voeren.

Zo regelen wij het

De ouderraad regelt de ‘Tussenschoolse opvang’ en Hanneke en Martine puzzelen vele uren om het rooster rond te krijgen. Nieuwe overblijfkrachten bieden we een overblijfcursus aan en krijgen de mogelijkheid om mee te lopen met een ervaren overblijfkracht. Doordat we al veel jaren ervaring hebben met overblijven, is de TSO goed georganiseerd en gedocumenteerd. Het overblijven verloopt goed, dankzij de inzet van veel ouders!

Wie (nog) niet wil overblijven in de groep kan ervoor kiezen om de toiletten schoon te maken of een activiteit tussen de middag te organiseren. Alleen in uiterste gevallen bieden we de mogelijk om te betalen.

Neem uw verantwoordelijkheid

De bedoeling is dat ouders daadwerkelijk een bijdrage leveren aan het overblijven. Ouders kunnen ook – in overleg met de TSO-commissie – een ‘vaste vervanger’ aanwijzen. Dit kan een opa, oma, buurvrouw of vriendin zijn.  ‘Meester Van der Lee’ heeft bijvoorbeeld jarenlang overgebleven in de groep van zijn kleindochter.

Een korte cursus

Op 8 en 22 februari 2018 bieden we opnieuw een overblijfcursus aan. Met de cursusleider heeft juf Van Herk afgesproken om alleen de voor ons relevante onderdelen in de cursus te behandelen. Daardoor duurt de cursusmorgen korter: van 09.00-11.00 uur. Ook als u behoefte heeft aan een opfriscursus, meldt dat aan de TSO-commissie.

Een paar gaten in het rooster

Het rooster voor het overblijven in 2018 vertoont vanaf eind januari nog drie ‘gaten’ in de groepen 3 en 4. Enkele moeders gaan voor zestien weken met ‘zwangerschapsverlof’. Veel ouders hebben welwillend meegewerkt en geschoven van groep of van dag, zodat het rooster verder rond is. Wie kan en wil helpen om de laatste plekjes te bezetten? U kunt zich melden via tso@jandebakkerschool.nl.

Bedankt!

Namens het team danken we Hanneke en Martine hartelijk voor de organisatie van het overblijven. Ze puzzelen vele uren om alle verzoeken in te passen en het rooster sluitend te maken. En alle ouders die overblijven, of op een andere manier bijdragen aan de TSO, willen we ook hartelijk bedanken!