Kernwaarde kaart gehoorzaam

Vanaf 20 november staat de kernwaarde ‘Gehoorzaam’ centraal. Op de bomen die in de school handen kleuren de appels met ‘Gehoorzaam’ blauw. Alle kinderen ontvangen deze kaart, zodat er thuis ook nagedacht kan worden over deze kernwaarde.