Kom kijken in de klas!

Op 27 maart jl. organiseerden we een oudermiddag en kon u twee groepen bezoeken. We hebben veel positieve reacties gekregen op deze aanpak. Daarom nodigen we u dit jaar opnieuw uit, maar nu voor twee lessen op dinsdagmorgen 7 november.

Bezoek van twee lessen

We hebben twee ‘lesuren’ voor de morgen gepland: Het eerste bezoek is van 08.45-09.30 uur. Om halftien gaat de bel, en kunt u snel wisselen van lokaal. Dan kunt u van 09.30-10.15 uur naar een andere groep gaan. U kunt ook in dezelfde groep blijven of ervoor kiezen om zich alleen voor de tweede les in te schrijven.
Na 10.15 uur is er een kopje koffie of thee in de gemeenschapsruimte. Na de kleine pauze kunt u weer naar huis gaan.
We verwachten veel ouders en we willen aan iedereen een plaats bieden. Daarom vragen we u zich vóór 2 november op te geven via deze link of door een e-mail te sturen aan juf Van Stuijvenberg (info@jandebakkerschool.nl).
Het is niet mogelijk om kleine broertjes of zusjes mee te nemen. We vragen u oppas te zoeken voor deze kleine kinderen.

Waar zijn we mee bezig

De eerste les is een bijbelles. Na het ontvangstgesprek vertelt de leerkracht een Bijbelverhaal. Daarna wisselt u van lokaal en maakt u een werkles mee bij de kleuters of een reken- of taalles in de hogere groepen. De lessen geven een indruk van het werken in de groep. U kijkt even in de ‘keuken’, en ziet de kinderen bezig tijdens het leerproces.

De Bijbelles in groep 6 begint niet om kwart voor negen. Door de inzet van extra handen in de groep begint groep 6 op dinsdag met een rekenles. Daar moet u bij het intekenen rekening mee houden.

Wat vragen we van u

We hopen dat u kunt genieten van uw kinderen tijdens de lessen. Bij het begin van de les krijgt u een formulier met vragen, zodat u gericht kunt kijken naar uw kind. Wij hopen u D.V. 7 november te ontmoeten!