Dag school!

Op donderdag 12 oktober hebben we afscheid genomen van juf Ritmeester en meester Van Agthoven. Juf Ritmeester werkte sinds 9 januari 1992 als leerkracht met kleuters. Meester Van Agthoven heeft vanaf 1 maart 2011 als eerste schoonmaker en conciërge op onze school gewerkt. Beide collega’s zijn nu met pensioen gegaan. Met alle kinderen van de school vierden we hun afscheid.

In het zonnetje gezet

Elke groep belichtte een bijzonder aspect van de juf of van de meester. Dat deed elke klas op een eigen manier door een raadsel, een liedje, een voorval, een gymles of een schoonmaakactiviteit voor het voetlicht te brengen. De ene keer moest de meester een raadsel oplossen, dan deed de juf voor hoe het ging in een kleutergymles. Zo wisselden zij elkaar steeds af en tussendoor zongen de kinderen elke keer een liedje over hen.

Dag juf Ritmeester

Lang geleden begon juf Ritmeester haar loopbaan als leerkracht op onze school. Steeds heeft zij de kleuters lesgegeven. Vaak ging het om een dag in de week, maar er zijn ook jaren geweest dat ze de eindverantwoordelijke voor een groep was. Zij volgde de oude opleiding voor kleuterleidster, maar schoolde zich steeds bij. De juf verloor tot haar grote verdriet op 20 januari 2015 haar man. Gelukkig heeft ze daarna nog enkele jaren bij ons kunnen werken. Het afscheid doet pijn, want de kleuters hebben de liefde van haar hart. Inmiddels is de juf als vrijwilligster gestart bij De Akker in Bodegraven.

Dag meester Van Agthoven

Zijn loopbaan als stoffeerder eindigde voor meester Van Agthoven door een knieblessure. Hij moest uitzien naar een andere baan, die hij vond als schoonmaker en conciërge op onze school. Hij kon deze baan combineren met zijn werk als koster en drager bij een uitvaartvereniging ‘De Laatste Eer’ in Woerden. Onze conciërge was altijd in voor een praatje of een grapje. In 2015 is hij door een ongelukkige val enige tijd ziek geweest. We merkten toen hoeveel hij deed! Gelukkig herstelde hij en kon zijn werk weer doen. Sinds enkele maanden lijdt de meester aan een bloedziekte, waardoor hij na de zomervakantie niet kon werken. Hij had zich de laatste maanden op school heel anders voorgesteld. Sinds kort kan hij zijn werk als koster gelukkig weer uitvoeren.

We wensen Gods zegen

Als afsluiting van het feest hebben de juf en de meester het dagboek ‘Elke dag een belofte’ van de kinderen gekregen. Ze hebben allebei ervaren dat het levenspad moeiten kent. Ondanks alle zorg en moeite blijft de Heere trouw. We wensen de juf en de meester Gods zegen toe op hun verdere levensweg!