Bedankbericht

In mei 2017 heeft de MR een enquête uitgezet  waarin u als ouder werd gevraagd feedback te geven op een aantal belangrijke zaken over en binnen de school. Via deze weg willen we iedereen die de enquête heeft ingevuld hartelijk bedanken voor de gegeven input! Met deze gegevens kan de MR de jaarplanning voor het cursusjaar 2017/2018 een nog relevantere invulling geven. De speerpunten die uit de antwoorden op de vragenlijst naar voren komen, en waar de MR dit cursusjaar o.a. mee aan de slag wil gaan, zijn:
– Communicatie
– Pesten
Daarnaast wil de MR zich gaan richten op Passend Onderwijs en het meer bekend maken van de MR. Dit laatste zal gebeuren door berichten in de nieuwsbrief en berichten op de website, dus neem ook eens een kijkje op https://www.jandebakkerschool.nl/categorie/medezeggenschapsraad/