Vijf vragen bij ‘beter differentiëren’

De kinderen zitten bij elkaar in de klas, maar zijn allemaal verschillend. Ze mogen er allemaal zijn. Door te differentiëren willen we recht doen aan de verschillen. Doordat we het onderwijsconcept Zwols Model hanteren kunnen we dit goed organiseren. In dit artikel leest u waar wij als IB-ers en de collega’s aan werken en hoe we onze aanpak nog beter willen maken.

Wat bedoelen we met differentiatie?

De missie van onze school is ‘Worden die je zijn mag’. Niet alle kinderen leren op dezelfde manier en in hetzelfde tempo. Op onze school wordt klassikaal lesgegeven. De groepen zijn samengesteld naar leeftijd, maar binnen de groep willen we zoveel mogelijk recht doen aan verschillen. Daarom maken we subgroepjes waarin we de kinderen laten werken op hun eigen niveau. Dit noemen we differentiatie.

Waarom doen we dat zo?

Onze leerkrachten werken volgens het Zwols Model. Dit onderwijsconcept combineert het klassikale onderwijs met differentiatie. Het doel is om alle kinderen op hun eigen niveau verder te laten ontwikkelen. Daar passen we de instructie op aan, de manier waarop we uitleggen en de tijd die we aan instructie besteden. Want waar de één na een minimale instructie aan het werk kan, heeft de ander juist meer aanwijzingen nodig.

Hoe organiseren we interne hulp?

Het cursusjaar is verdeeld in periodes van tien weken. Voor elke periode maakt de leerkracht groepsplannen naar aanleiding van de methodetoetsen, de Cito-toetsen en KIJK. We delen de kinderen bij de vakken rekenen, taal en spelling in naar niveau. De subgroepen noemen we: één, twee en drie sterrengroep. De leerkracht kan een verkorte of een verlengde instructie geven. Daarnaast kunnen de materialen worden aangepast. De school heeft verschillende OA-ers die de leerkracht ondersteunen in dit proces. Aan het eind van de periode wordt het groepsplan geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.

Wanneer wordt externe hulp ingezet?

Als kinderen ondanks alle geboden hulp onvoldoende groei in hun werk laten zien, informeren we de ouders. In overleg met de ouder(s) kijken we als IB-er en leerkracht welke externe deskundige we kunnen raadplegen om ons te ondersteunen of verder te helpen.

Willen we een volgende stap zetten? Ja!

We hebben afspraken gemaakt over de aanpak van kinderen die in de één, twee en drie sterrengroep zitten. We zijn bezig om de doorgaande lijn tussen de groepen te verbeteren door de afspraken scherper te formuleren.

We merken dat het werken met de drie sterrengroepen bij rekenen heel goed lukt. Dit is mede te danken aan de opzet van de methode De wereld in getallen die dezelfde indeling gebruikt. Onze taalmethode kent deze indeling niet. Omdat de methode aan vervanging toe is, gaan we in dit cursusjaar 2017-2018 op zoek naar een nieuwe taalmethode die beter aansluit bij ons onderwijsconcept.

Zo werken we met elkaar om het differentiëren nog beter vorm te geven!