Vragenlijst

  U kunt de enquête anoniem invullen.

  1. Hoeveel kinderen heeft u en van welke leeftijd?
  Aantal kinderen:
  Leeftijden van mijn kinderen:

  2. Wilt u gebruikmaken van de mogelijkheid uw kind naar de peuterspeelzaal te laten gaan als er één in onze school komt?
  Ja (sla vraag 3 over)Nee

  3. Waarom wilt u geen peuterspeelzaal bij of in de school?

  4. Maakt(e) u nu/ of al eerder gebruik van een peuterspeelzaal voor uw kinderen?
  JaNee (ga naar vraag 6)

  5. Naar welke peuterspeelzaal gaat uw kind momenteel?

  6. Kunt u kort aangeven waarom u nu nog geen gebruikmaakt van de peuterspeelzaal? Bijvoorbeeld om financiële redenen/principiële redenen/anders.

  7. In welk jaar gaat uw kind/gaan uw kinderen mogelijk de peuterspeelzaal bezoeken?
  Graag de juiste jaartallen aankruisen.
  2017201820192020

  8. Heeft u nog vragen en/of opmerkingen? Wilt u ze dan hieronder aangeven?