Leerlingtevredenheidspeiling

Het achterliggende jaar werkten we hard aan het pedagogisch klimaat. Tijdens de lessen maakten de leerkrachten de verbinding met de kernwaarden. We organiseerden een complimentenweek. Een groep moeders heeft bij de kernwaarden vijf kaarten geschreven, zodat thuis verder gesproken kan worden over de inhoud.

Het team evalueerde de activiteiten en komt tot de conclusie dat het goed is om een pestprotocol te hebben, maar dat het inscherpen van de kernwaarden belangrijker is.

Enkele weken geleden vulden de kinderen van groep 5 tot en met 8 een enquête in. Zij kregen vragen over het leefklimaat in de groep, het leefklimaat op school en over aanvaarding van elkaar. Enkele opvallende uitslagen geven we weer: Kinderen hebben het naar hun zin in de groep; ze voelen zich veilig en ze hebben voldoende vrienden en vriendinnen. Leerkrachten helpen snel als er iets vervelends gebeurt. Op het plein is het fijn en de pleinwacht let erop dat kinderen zich aan de regels houden. De vraag ‘Er gebeuren weinig vervelende dingen in de groep’ scoort lager. Is de vraag verkeerd gesteld? Want ‘Andere kinderen doen meestal aardig tegen mij’ scoort weer hoog.

Het pedagogisch klimaat verdient onze blijvende aandacht! Dat moeten we samen blijven doen. Dat past bij onze gezamenlijke verantwoordelijkheid zoals 17 mei op de  informatieavond is besproken! Volgend jaar bouwen we verder aan een veilige schoolomgeving.