Vakantierooster 2017-2018

Vakantierooster en werkdruk?

In dit bericht presenteer ik het vakantierooster met de vakanties en de vrije dagen. Deze presentatie koppel ik aan de actie van de PO-raad op 27 juni 2017.  De PO-raad roept de scholen op om deze dag enkele uren te staken. De beloning van de leerkrachten moet omhoog en de werkdruk moet omlaag.

Het zal u niet verbazen: wij staken niet!

Staken is niet het middel dat wij willen toepassen om ons gelijk te krijgen. Het past niet bij de kernwaarden die wij in onze school aan de muur hebben hangen. Daarbij denk ik dan aan verantwoordelijk-zijn voor je werk, gehoorzaam zijn aan de overheid en respect tonen voor wie boven je gesteld is.

Werkdruk is een serieus punt

De VGS, onze besturenorganisatie, wijst erop serieus aandacht aan te geven aan werkdrukverlichting. Wij doen dat op twee manieren: Volgend cursusjaar krijgt elke leerkracht meer onderwijsassistentie-tijd. De leerkrachten geven aan dat onderwijsassistentie helpt om werkdruk te verminderen. Je hebt op vaste momenten extra handen in de groep. Hiervoor zetten we meer geld in.

De tweede manier om de werkdruk aan te pakken is het clusteren van de vergaderingen en studiedagen. Volgend schooljaar vergaderen we op elf dinsdagmiddagen en op de morgen van de Koeienmarkt. De kinderen zijn dan vrij en de leerkrachten starten de vergadering om één uur. Hierdoor vervallen de vergaderingen na schooltijd. Zo verdelen we de werkdruk beter.

Hoe ziet het rooster eruit?

Herfstvakantie 16-20 oktober
 Dankdag  1 november
 Kerstvakantie  25 december – 5 januari
 Voorjaarsvakantie  26 februari – 2 maart
 Biddag  14 maart
 Goede vrijdag en 2e paasdag  30 maart en 2 april
 Meivakantie, waaronder Koningsdag en Hemelvaart  27 april – 11 mei
2e Pinksterdag 21 mei
Koeienmarkt 25 oktober – morgen (Dit is een studiemorgen voor het team)
 Studiemiddagen: 19 september; 10 oktober; 7 november; 21 november; 12 december; 16 januari; 30 januari; 6 februari; 13 maart; 10 april ; 12 juni

Meer mogelijkheden voor studiedagen?

In het verleden hebben we de schooltijden voor groep 3 en 4 aangepast. Eerst hadden zij op een aantal vrijdagen vrij. Alle kinderen moeten in acht jaar 7520 uur les moeten krijgen.  De huidige groep 8 heeft in groep 3 en 4 vrijdagen vrij gehad. Die uren moeten we inhalen om aan het totaal te komen.

Alle studiedagen op dinsdagmiddag?

We hebben besloten om op een vaste dag de studiedagen te houden. Dit jaar vergaderden we op wisselende dagen. Dat bleek niet fijn te zijn. Ook voor de ouders is het prettig als de dagen op een vaste dag gepland worden, aldus de MR, die instemde met het plan.

We hopen op onze studiemiddagen te werken aan de kwaliteitsverbetering van onze school. Daarbij hoort ook werkdrukvermindering. Uiteindelijk komt dat ook ten goede aan uw kinderen.