Jaarplanning MR 2016-2017

Aan het begin van elk cursusjaar maakt de MR een jaarplanning. In deze jaarplanning staan de agendapunten die dat jaar in ieder geval ter tafel moeten komen. Hieronder vind u de jaarplanning, zodat u als ouder of belangstellende op de hoogte van wat wanneer besproken gaat worden.

 

September

Afscheid groep 8 evalueren

Data vergaderingen vaststellen

November

Begroting

Bezoek bestuursvergadering 1

Doordecentralisatie

Februari

Evt. verkiezing voorbereiden

Doordecentralisatie

Maart

Vakantierooster

Evt. verkiezing nieuw MR-lid

Bezoek bestuursvergadering 2

Doordecentralisatie

SBK (zie notulen 16-11)

Schoolplan (zie notulen 16-11)

Mei

Formatieplan

Jaarverslag MR voor schoolgids

Jaarplan (schoolplan/SBK) terugblik op het afgelopen jaar