Vijf dominees spreken over biddag

Waarom hebben we de predikanten uitgenodigd

Voor de biddag voeren de leerkrachten in de klas een gesprek hierover. Soms is dat aan de hand van het Bijbelverhaal. Dan lijkt het gesprek meer bij het verhaal te horen, zodat niet ieder kind opmerkt, dat het een bewuste keuze van de leerkracht is om over biddag te spreken.

Dit jaar hebben we ter voorbereiding op de biddag vijf predikanten uitgenodigd. Zij staan in de gemeenten waar onze kinderen naar de kerk gaan. Dominee Egas, Van den Bosch, Kater, Simons en Zondag hebben elk in een groep met de kinderen een klassengesprek gevoerd. Elke dominee gaf zonder aarzelen zijn medewerking, ondanks dat ze een drukke week hebben!

Hoe hebben de kinderen zich voorbereid

In de meeste groepen is maandag 6 maart het bezoek aangekondigd. Met de kinderen zijn vragen voor de dominee bedacht. In een enkele groep zijn de vragen zelfs op het bord geschreven.

Op dinsdag 7 maart heeft elke leerkracht het verhaal verteld van de genezing van Hizkia uit 2 Koningen 20. Jesaja komt aan Hizkia vertellen dat hij niet beter zal worden. Hizkia bidt vurig tot de Heere en Hij verhoort dit gebed. Jesaja is nog niet uit het paleis gegaan of de Heere vraagt hem terug te gaan naar Hizkia om te vertellen dat zijn gebed is verhoord. De Heere geeft zelfs een bijzonder teken.

Welke vragen zijn besproken?

Zo maar een greep uit de vragen die de predikanten hebben beantwoord: Waarom houden we biddag? We bidden toch elke dag? Is het nodig om dan een aparte biddag te houden? Is er altijd al een biddag geweest?

Hierdoor komen de kinderen al snel op de vraag: Wat is bidden? Om welke dingen mag je tijdens de biddag vragen? Verhoort God alle gebeden? Ken je Bijbelse voorbeelden van verhoring op het gebed? Waarom zou God een gebed niet verhoren? In één van de groepen wordt hierbij de verbinding gelegd met het verhaal van Hizkia. Waarom keert Hizkia zijn gezicht naar de wand?

De predikanten merken op dat ze allemaal in de gesprekken bij hun Zender, de Heere Jezus, uit komen. Hij is de Borg! Hem hebben we allemaal nodig! Hij wil gevraagd worden om Zijn genade en die wil Hij ook schenken: mild en overvloedig!

Ontmoeting en versterking relatie

De kinderen hebben genoten van het bezoek. ’Het is heel anders als je de dominee zo in de klas spreekt, dan wanneer hij op de preekstoel staat.’ De voorbereiding op de biddag komt zo heel dichtbij.

De predikanten hebben het ook erg naar hun zin gehad. In alle groepen ervaren ze grote betrokkenheid en aandacht. Na afloop delen ze onder het genot van een kop koffie de ervaringen en halen de onderlinge contacten aan.

De relatie tussen gezin – school – kerk is door de bijeenkomsten versterkt. Het is mooi om hier op een praktische manier invulling aan te geven.