Wethouder onthult complimentenboom

Wethouder Haring luidt de complimentenweek in die de Jan de Bakkerschool houdt van 6 tot 10 februari. Hij doet dat door een boom te onthullen, waarin de kinderen voor elkaar complimentjes ophangen. Door iets aardigs over een ander te zeggen stimuleren de leerkrachten positief gedrag en beïnvloeden zo het pedagogische klimaat.

Onthulling

Woensdag 1 februari onthulde wethouder Haring, in aanwezigheid van ouders en kinderen, een complimentenboom. De kinderen van de Jan de Bakkerschool gaan elkaar een week lang complimenten geven. Ze schrijven die op kaartjes en hangen ze in een boom. Op deze manier stimuleert het team de kinderen elkaar positief te benaderen. De wethouder deelt de eerste complimenten uit en hij hangt de kaartjes als eerste in de boom.

‘Worden wie je zijn mag’

‘Worden wie je zijn mag’ is de missie van de school. Je mag er zijn zoals God je heeft geschapen. ‘Worden’ slaat – volgens de website van de school – ook op de ontwikkeling van hoofd, hart en handen.
De boom in het logo van de school verbeeldt groei en ontwikkeling. De school heeft geen schoolregels, maar vijf kernwaarden gekozen: eerlijk, gehoorzaam, respect, vertrouwen en verantwoordelijk. Deze woorden hangen als appels in de boom. Uit de tekst op de boomstam ‘God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf’ blijkt dat de Bijbel de bron is. Om aan het laatste nog beter inhoud te geven is de complimentenboom bedacht.

De bedoeling van de boom

Het team streeft naar een positief pedagogisch klimaat. Als tegenhanger van pesten, respectloos gedrag en aandacht voor jezelf is de complimentenboom bedacht. De leerkrachten laten bewust iets goeds, iets moois of iets aardigs over de ander zeggen. Van een complimentje word je blij!
Het is jammer, als een positieve boodschap in de lucht blijft hangen. Door het bericht op te schrijven maak je het compliment heel bewust. Het kaartje hang je in de boom, die door de ouderraad is gemaakt. Nadat het kaartje een dag in de boom heeft gehangen, neemt de ontvanger het mee naar huis. Positief gedrag inslijpen kost tijd. Daarom kiezen we voor een complimentenweek, zodat de kinderen langer met uitdelen bezig zijn.

Een complimentenweek

Van 6 tot en met 10 februari houdt de school een complimentenweek. Elke dag delen de leerkrachten en de kinderen bewust complimentjes uit aan de kinderen, de groep of groepjes kinderen. Op deze manier stimuleren we de kinderen het goede en het mooie in elkaar te waarderen. We hopen dat de kinderen na de complimentenweek niet stoppen met elkaar positief te benaderen.

Hoe werkt de complimentenboom?

Elke groep krijgt zijn eigen boom. Een week lang staat deze in de klas en is er bijzondere aandacht voor het compliment. De kinderen uit de bovenbouw krijgen elke dag een kaartje met een naam van een klasgenoot waarvoor ze een compliment maken. In de onderbouw kunnen de kinderen nog niet schrijven. Daar helpt de juf om iedereen te complimenteren!