Aanpassing schoolplein

Na de kerstvakantie is gewerkt op het schoolplein. Het is de kinderen niet ontgaan, want de shovel en de zaag maakten herrie. Het plein was voor een deel afgezet en er was van alles te zien. Voor het lesgeven was dat minder fijn!

Waarom is het plein verandert?

Elk jaar vindt een controle plaats in het kader van de veiligheid. Onze school heeft een openbaar schoolplein. Dat betekent dat buurtkinderen na schooltijd op het plein mogen spelen. Maar ook dat de gemeente de jaarlijkse inspectie laat uitvoeren. Uit de rapportage bleek dat aanpassingen in verband met de veiligheid verplicht zijn. Een toestel van een zekere hoogte moet 150 centimeter verwijderd zijn van een ander toestel, de zandbakrand, het hek of de muur. Binnen deze afstand moet ook de ondergrond bestaan uit rubber tegels.

Wat is er aangepast?

Er liggen meer rubber tegels onder de duikelstangen. Nu liggen ze ook bij de twee buizen. De buizen lagen te dicht bij elkaar, het hek en de evenwichtsbalk. De zandbakrand lag minder dan 150 centimeter bij de rand rond de bomen bij de schuur. De bolders moesten om deze reden ook weg. In het perkje naar de ingang moest de afstand tussen de klimrekjes onderling en de tractorbanden groter worden. Er waren te veel toestellen op een te kleine plaats. Bovendien is de houten zitkuil bij de kleuters en het klimtoestel bij het fietsenhok gerepareerd.

Is nu alles gereed?

De aanpassingen zijn gedaan om de veiligheid. Over sommige opmerkingen kun je vragen hebben, maar we zijn ‘gehoorzaam’. Dat is immers ook één van onze kernwaarden! Natuurlijk moeten we dan het goede voorbeeld geven.
Enkele kleine restpuntjes worden over enkele weken gerealiseerd. Daarbij moet u denken aan het vervangen van enkele groene rubber tegels. Er waren te weinig zwarte tegels.

Heeft u belangstelling?

Van de drie klimrekjes die bij de ingang van het plein stonden hebben we er nog twee over. Wie heeft belangstelling? U mag ze gratis mee nemen. Wilt u binnen een week reageren. Voor een gift verwijzen we naar het rekeningnummer in de schoolgids.