Kerst

Eén keer in het jaar hebben we – bij een van de Christelijk feestdagen - een gezamenlijke bijeenkomst in de Petruskerk. Dat is met Pasen of met Pinksteren. Daarnaast vieren we een feestdag in de klas en de derde keer hebben we een bijeenkomst met de kinderen. Dit jaar hebben we op donderdagmiddag 23 december met de kinderen het Kerstfeest gevierd in de gemeenschapsruimte. Kijkt u mee?

Wat is het fijn om samen te zingen en te spelen, te luisteren en na te denken over de Heere Jezus die geboren is. Hij is het Licht der wereld!
Om u een indruk te geven laten we enkele foto’s van de bijeenkomst zien.
Kent u de berijmde lofzang van Elizabet die op de wijs van de lofzang van Maria gezongen kan worden.

Mijn ziel looft God, mijn Heer’.
Vanwaar komt mij de eer,
Dat ik u mag ontvangen:
De moeder van Gods Zoon,
Die komt op Davids troon.
Naar Hem gaat mijn verlangen.

Met u breng ik Gods eer,
O, moeder van mijn Heer’.
U is de Vrucht gegeven:
Het Kind dat ons verblijdt,
Gods Zoon Die ons bevrijdt.
Hoog heeft God u verheven.

Het kind springt in mij op,
Mijn vreugde stijgt ten top:
Gods heil is nu gekomen!
De Geest daalt op mij neer,
Mijn ogen zien de Heer’.
Hij komt ook bij mij wonen.

God heeft Zijn Woord volbracht.
Het licht verdrijft de nacht.
Welzalig die geloofde:
Een Kind, voor ons verwekt,
Die onze schuld bedekt.
Hij is de lang beloofde.

(A. Visser)