Steunt u onze school?

Het schoolbestuur ziet de giften voor de school over de achterliggende zes jaar fors teruglopen. Het is niet duidelijk wat de oorzaak is. Wilt u onze school niet vergeten? Het rekeningnummer van het bestuur is als volgt: NL35INGB0002210408, t.n.v. Reformatorisch Onderwijs voor Woerden en omgeving.

De school krijgt van de overheid middelen om personeel aan te stellen en om boeken en schriften te kopen, het onderhoud te doen en de gas-, licht- en waterrekening te betalen. Deze kosten betaalt de school uit de publieke middelen.

Daarnaast zijn er kosten die niet mogen worden betaald met overheidsgeld. Hiervoor doen we een beroep op ouders en begunstigers. Het gaat onder andere om de volgende zaken:

  • Alle kinderen krijgen met Kerst een leesboek. Daar kijken ze naar uit! Het is ook belangrijk om (voor) te lezen.
  • We zijn blij dat er een aparte vervoerstichting is. Kinderen die wat verder van school wonen, kunnen hier gebruik van maken. De andere kinderen zitten ook regelmatig in de busjes bij een excursie of een speciale les buiten de school. Het schoolbestuur draagt een steentje bij in de kosten.
  •  De kinderen gaan op schoolreis. Het bestuur heeft bepaald dat een deel van de kosten voor haar rekening komt. Wie erover nadenkt, kan begrijpen dat het onmogelijk is om voor € 15 of € 17,50 een busreis te betalen, samen met de entreekosten van een educatief programma en de speeltuin.
  • De kosten voor het afscheid van de kinderen worden niet allemaal gedekt door de hiervoor gevraagde bijdrage.
    De kinderen krijgen bij het afscheid van de school een Bijbel mee. De kosten zijn voor het schoolbestuur.
  •  Op de Koningsdag organiseren enkele leerkrachten en ouderraadsleden spelen en een Koningslunch. De lunch is voor een deel gesponsord. De kosten voor limonade en wat te eten worden vergoed door het schoolbestuur.

Voor begunstigers is het goed te weten, dat de stichting Reformatorisch Onderwijs voor Woerden en omgeving een ANBI-status heeft. Deze Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI) – status levert begunstigers van de stichting fiscaal voordeel op. De giften zijn aftrekbaar voor de belasting.

Wilt u onze school niet vergeten? Zoals u merkt, maakt uw gift juist die onderdelen mogelijk die de school voor onze kinderen (de juiste) kleur geeft!

Het gebruik van acceptgirokaart neemt af en de kosten om ze te gebruiken nemen toe. Daarom brengen we het rekeningnummer van het bestuur onder uw aandacht. IBAN bestuur: NL35INGB0002210408, t.n.v. Reformatorisch Onderwijs voor Woerden en omgeving.

Namens het schoolbestuur,

A. van de Schootbrugge

Penningmeester