Inzage jaarverslag 2015

Het jaarverslag is in school aanwezig voor inzage. Het jaarverslag kan ook opgevraagd worden bij de directeur.