Terugblik studiedag 26 oktober

Waar zijn we mee begonnen?
We startten met een Bijbelstudie over ‘Ken je tijd’. Hierbij gebruikten we het artikel ‘Brugklas, refo’s en het huwelijk’ dat Steef de Bruijn op 15 oktober in het RD schreef. Uit de Bijbel hebben we Mattheus 24: 1-14 gelezen en hebben we nagedacht over de bedoeling van de tekst, de verleidingen voor kinderen en voor onszelf. De tekst ‘Beproeft alle dingen; behoud het goede’ hebben we naast het artikel uit het RD gelegd. Hierbij betrokken we 1 Johannes 4:1-3.
Het was een waardevolle start van de dag.

Wat hebben we van externen geleerd?
Dhr. Meuleman van Driestar educatief heeft ons geholpen om de volgende stap te zetten bij het werken met ‘dag- en weektaken’. Eerst gaf Meuleman een stukje theorie, waarna de leerkrachten concreet aan de slag zijn gegaan. Elke collega heeft een actieplan gemaakt om de verdieping te realiseren. In de komende weken werkt elke collega dit plan uit. Samen bespreken we regelmatig de voortgang.

Hoe gaan we differentiatie verbeteren?
De Intern Begeleiders werken aan een verbeterplan differentiatie. Differentiatie is in het kader van de invoering van het Zwols Model beschreven. Maar het blijkt niet eenduidig te zijn. Van ouders en kinderen hebben we hierover vragen en opmerkingen gehad. De afspraken over differentiatie moeten concreter en de schoollijn moet duidelijker zijn.

In het verbeterplan zijn ook Dyslexie, Ernstige Reken-Wiskunde-problemen en Dyscalculie en Hoogbegaafdheid opgenomen. Het samen doordenken van onze visie en het beschrijven van de werkwijze kost tijd. Over de voortgang van de plannen zullen we u regelmatig op de hoogte houden.

Tijdens de studiemorgen hebben we gewerkt aan één onderdeel van differentiatie. Deze keer hebben we verzameld hoe in de verschillende groepen met technisch lezen aangepakt wordt. De gegevens werken de IB-ers uit.