Informatieavond voor ouders en kinderen van groep 8

Waarom houden we deze informatieavond?

Vorig jaar hebben we op verzoek van ouders een Informatieavond belegd over het gebruik van internet en de smartphone. Dit was een groot succes en daarom herhalen we het programma.
Onze kinderen maken op verschillende manieren gebruik van het internet. Dat gaat niet altijd goed. Het ondersteunen bij het opvoeden van kinderen is één van de ambities uit het Strategisch beleidskader van onze school. Zowel thuis als op school voeden we op. Door samen met Steven Middelkoop na te denken over de opvoeding versterken we elkaar in onze eigen taak en verantwoordelijkheid.

Wat komt in de presentatie aan de orde?

Het gaat om bewustwording rondom een aantal thema’s en het maken van afspraken. Hierbij komen de kernwaarden ‘verantwoordelijk, eerlijk, vertrouwen’ aan bod. Wat wil ik als ouder zien en wat niet? Steven gaat in op de grens tussen de werkelijke-  en de virtuele wereld. Verder zal hij spreken over prikkels, je aandacht ergens op richten en concentratie. Hoe zit dat als je huiswerk maakt met je telefoon? Hoe om te gaan met sociale media, film kijken, YouTube en uitzending gemist zien en gamen.

Wat gaan we daarna doen?

De kinderen gaan onder leiding van een leerkracht in kleine groepen in gesprek over enkele stellingen. Daarna vullen zij een vragenlijst in. De ouders spreken in kleine groepjes over onderdelen uit de presentatie. Zij gaan in op praktische punten.