De school is weer begonnen

Op 19 augustus ’16 openden de teamleden ’s avonds samen het schooljaar 2016-2017. In de vakantie zijn in Nice, in Aleppo en op een camping in Frankrijk vreselijke dingen gebeurd. Het is een wonder als iedereen gezond op school is! Dat is niet vanzelfsprekend.

De start van een schooljaar is altijd spannend voor kinderen en leerkrachten. Met de collega’s hebben we gelezen uit Filippensen 4. In vers 6 staat: “Weest in geen ding bezorgd; maar laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God.”  Dit is een prachtige tekst om het nieuwe jaar mee in te gaan. We wensen iedereen toe om dicht bij de Heere te leven en Zijn nabijheid steeds te zoeken. Wat de toekomst brengen moge, mij geleid des Heeren hand!