Pestprotocol

Kinderen ontwikkelen zich optimaal als zij zich veilig voelen. Wij willen voor alle kinderen een veilige schoolomgeving.

Kinderen ontwikkelen zich optimaal als zij zich veilig voelen. Wij willen voor alle kinderen een veilige schoolomgeving. De leerkrachten leren kinderen sociale vaardigheden aan. Hiermee benadrukken we de positieve kant van omgaan met elkaar. We steunen kinderen door ‘hun emotionele koffer’ te vullen. Dit heeft meer effect dan het benadrukken van het negatieve, het pesten. Dit protocol geeft in hoofdstuk 3 aan op welke manier we het positieve aanbieden en we verwijzen naar de boom met de kernwaarden. Het beschrijft in hoofdstuk 2 wat pesten is en in hoofdstuk 4 hoe we handelen als pesten plaats vindt.

Het pestprotocol.