Cito groep 8

Eind april maakten de kinderen van groep 8 de Eindtoets van Cito. Deze week zijn de uitslagen ontvangen. Al in februari hebben de leerkrachten van groep 8 hun advies voor het VO met de ouders gedeeld. De aanmelding bij de scholen voor VO is half maart gedaan.
In 2016 is het de tweede keer dat een verplichte Eindtoets eind april is afgenomen. Veel scholen voerden hun adviesgesprekken na het ontvangst van de uitslag. Wij deden dat voor 2015 ook al bewust eerder. De meeste kinderen bezoeken onze school al bijna acht jaar. Door de observaties, de toetsen, de ervaringen met de kinderen en de vele tien-minuten-gesprekken weten we veel van de kinderen. De aspecten als doorzettingsvermogen, omgaan met huiswerk, inzet etc. komen niet in de Eindtoets aan de orde, maar zijn voor het slagen in het VO wel heel belangrijk.