Kernwaarde: eerlijk

Op de boom in de gangen van de school is de appel eerlijk blauw.

Opnieuw heeft een groepje ouders bij het centraal stellen van een kernwaarde een kaart gemaakt. Het initiatief om ‘iets voor thuis’ te maken komt bij ouders vandaan. De MR heeft het idee verder uitgewerkt en een groepje ouders gevormd. Samen zijn die tot het idee gekomen om met een kaart, die thuis gebruikt kan worden, te ondersteunen wat ook op school aandacht krijgt. Vorige week heeft elke leerling de kaart van de kernwaarde Eerlijk mee naar huis gekregen.
Kernwaarde eerlijk.

Op de website is een mogelijkheid geboden om ervaringen uit te wisselen ter evaluatie van de eerste drie kaarten. Van deze mogelijkheid is niet veel gebruik gemaakt.