Vijf vragen over dyslexieonderzoek

In dit artikel gaat het over de verschillen tussen het dyslexieonderzoek op de basisschool (PO) en het voortgezet onderwijs (VO). Wij krijgen regelmatig vragen over oud-leerlingen die bij ons geen verklaring hebben gekregen, maar op het VO wel. Hoe zit dat?

Wanneer start de basisschool een dyslexieonderzoek?

In het basisonderwijs komen kinderen in aanmerking voor een dyslexieonderzoek, als ze aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De leerkrachten nemen in februari en juni Cito toetsen af voor lezen en spelling in groep 3 tot en met 8. Als een leerling bij drie opeenvolgende toets-momenten een achterstand van meer dan 45% ten opzicht van de leeftijdgenoten heeft (een CITO score op niveau E), dan doen we het volgende.
  • De leerling oefent zes maanden lang drie keer per week op school met een begeleider. Na deze periode blijft de achterstand ten opzicht van leeftijdgenoten nog steeds meer dan 45%.
    Voldoe je niet aan deze voorwaarden, dan wordt geen onderzoek afgenomen en ontvang je geen dyslexieverklaring.

Hoe zit dat op het voortgezet onderwijs?

In de eerste klas van het VO doen alle leerlingen mee aan een screening volgens het landelijke dyslexieprotocol voortgezet onderwijs. Deze screening is gericht op de vakgebieden lezen en spelling.
Bij uitval krijgt de leerling een half jaar hulp. Deze hulp richt zich op lezen of spelling, al naar gelang de uitslag van de uitgevoerde test. Na dit half jaar krijgt de leerling wel of geen dyslexieverklaring. Hier geldt ook een achterstand van 45% ten opzichte van leeftijdsgenoten.

Wat zorgt voor de verschillen?

Een oud-leerling van onze school krijgt op het VO soms wel een dyslexieverklaring, terwijl in het basisonderwijs zelfs geen onderzoek is uitgevoerd. Dit kan door de volgende redenen:

  • Op de basisschool heeft de leerling de ‘handicap’ kunnen compenseren. Dit kan bijvoorbeeld door een hoge intelligentie of doordat bepaalde strategieën zijn aangeleerd.
  • In het voortgezet onderwijs loopt de leerling vast door lange en moeilijke teksten.
  • Het is ook mogelijk dat de leerling vastloopt bij het leren van diverse talen: Engels, Duits en Frans.
  • Het abstracte niveau op het VO kan ervoor zorgen dat de leerling vastloopt.

Wat moet u verder nog weten?

Na elke toets analyseren wij de uitslagen. De leerkracht volgt de ontwikkeling van alle kinderen en informeert de ouders hierover. We geven extra hulp en adviseren een dyslexieonderzoek als voldaan is aan de bovenstaande voorwaarden.
Onze school moet zich houden aan het officiële, gecertificeerde dyslexieprotocol voor het basisonderwijs. Dus als aan bovenstaande voorwaarden is voldaan volgt onderzoek. Ontvangt de leerling een dyslexieverklaring, dan start de dyslexiebehandeling die de gemeente vergoed.
Het is mogelijk om een onderzoek uit te laten voeren door een particulier onderzoeksbureau. Het probleem is dat een gecertificeerde dyslexiebehandelaar (Wij maken gebruik van de diensten van Driestar educatief) geen behandeling start, als niet voldaan is aan de bovenstaande voorwaarden. Deze behandeling wordt namelijk niet vergoed.

We hopen u voldoende geïnformeerd te hebben. Hebt u toch nog vragen, neem dan contact op met de IB-ers of met de directeur.