Drie vragen over de avond met Steven Middelkoop

Vijf keer per jaar staat één van de vijf kernwaarden centraal. Op 11 januari lieten we de appel verantwoordelijk opvallen door deze blauw te maken. Elk gezin kreeg in de tweede week van januari een kaart om thuis aandacht te geven aan verantwoordelijkheid. Tijdens de informatieavond op 13 januari stimuleerde Steven Middeldoop ons om na te denken over deze kernwaarde dragen.

Wat was de inhoud?

In een paar kernzinnen geef ik de grote lijn van de avond weer, omdat het onmogelijk is een verslag van de avond te geven.

  • Met deze stelling ‘We leven in Gods werkelijkheid’ plaatste Steven onze opvoeding in een hoger perspectief. Let op de stam van de boom met kernwaarden: God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf.
  • Ouders en school dragen samen verantwoordelijkheid voor de kinderen. Steven noemde ouders een ‘spiegel van God’. Dat is een uitspraak om over na te denken. Ben ik dat?
  • Bij de opvoeding is ‘onvoorwaardelijke liefhebben’ belangrijk. Wat betekent dat?
  • Met de Pyramide van Maslow gaf hij een stukje theorie mee om het stapelen van behoeften van mensen te verduidelijken.
  • Veiligheid noemde Steven de grond waarop de boom met kernwaarden vrucht draagt! Een mooie gedachte!
  • Steven waarschuwt voor het gevaar van ‘hotel Mama’. Kinderen moeten leren verantwoordelijkheid te gaan dragen. Daarbij mag je fouten maken, als je er maar van leert.
  • Door vaste gewoonten biedt je structuur. Hoe doe je dat? Kun je van elkaar leren?

In zijn verhaal verwees Steven naar verschillende Bijbelteksten. Hij liet ons veel in gesprek gaan en nadenken over vragen. In twee- of drietallen onze gedachten uitgewisseld. Door de interactieve aanpak was hij niet steeds zelf aan het woord en zorgde hij voor een avond met veel afwisseling.

Over welke concrete vragen laat Steven ons nadenken?

  • Waar is je kind thuis verantwoordelijk voor?
  • Hoe houd je hem aan die taak?
  • Waarin verschilt de taak voor je kind van je eigen taak die je vroeger kreeg?

Ook als u niet aanwezig was, is het goed om hierover na te denken.

Wat is het resultaat?

Door de concrete vragen liet Steven ons nadenken over onze opvoedingspraktijk. De aanwezigen deelden hun ervaringen. Samen optrekken als ouders en leerkrachten versterkt! Zo helpen we onze kinderen te groeien in het nemen van verantwoordelijkheid. Het is goed om de volgende twee vragen te overwegen. Wat merkt u van de lessen over verantwoordelijk op school? En wat merken de collega’s van uw aanpak thuis?

De ouderraad zorgde op de informatieavond voor een verrassing. Als dank voor de inzet van alle ouders was er een traktatie bij de koffie!