Wat gaan we doen op de informatieavond over de kernwaarden?

Waarom houden we een informatieavond en wat gaan we doen? De avond in zes vragen.

Waarom houden we deze informatieavond?

We willen samen nadenken over opvoeding en onderwijs. Het ondersteunen bij het opvoeden van kinderen is één van ambities uit het Strategisch beleidskader (SBK). Zowel thuis als op school voeden we op. Door samen na te denken over de opvoeding versterken we elkaar in onze eigen taak en verantwoordelijkheid.

Waarom kiezen we dit onderwerp?

Twee jaar geleden hebben de ouders met het team nagedacht over de inhoud van de kernwaarden.Het team presenteerde de vijf gekozen kernwaarden en de boom, waardoor deze zichtbaar zijn in de school. De ouders dachten na over de inhoud van de kernwaarden. Wat moeten hun kinderen leren? We voelden ons samen eigenaar van de kernwaarden. Op school merken we dat het belangrijk is om aandacht aan de kernwaarden te blijven geven. Steeds zetten we één kernwaarde centraal. Op 14 januari 2016 plaatsen we ‘verantwoordelijk’ in het grote kader, maar gaan vooral in op de praktijk van de opvoeding.

Wat gaan we op de informatieavond doen?

We luisteren naar een korte inleiding van Steven Middelkoop, maar denken vooral samen na en praten met elkaar over praktijkvoorbeelden. En uiteraard is er gelegenheid om uw vragen te stellen. Steven Middelkoop weet hoe we gekomen zijn tot de keuze voor de vijf kernwaarden. Hij is geïnformeerd over de ouderavond van januari 2014 en heeft de kaarten van ‘gehoorzaam’ en ‘verantwoordelijk’ ontvangen.

Waarom nodigen we Steven uit?

Steven heeft na een korte loopbaan in het onderwijs gewerkt als jeugdwerkadviseur bij de Hersteld Hervormde Jeugdorganisatie, de HHJO. In deze functie heeft hij zich bezig gehouden met toerusting, begeleiding en training en verzorgde lezingen over opvoedkundige onderwerpen. Sinds september 2015 is Steven Programma Manager van Yona Foundation en kerkelijk werker in Lunteren. Yona wil jongeren verstandig leren omgaan met media. Steven zal het thema bij ons echter breder bespreken. En natuurlijk is het leuk om te vermelden dat Steven ooit leerling was van de Jan de Bakkerschool.

Welke boodschap geeft Steven ons vooraf mee?

Bij het opgroeien leren kinderen verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen gedrag. Je neemt het een peuter niet kwalijk als er een glas drinken omvalt, maar je laat wel merken dat dit niet de bedoeling is. Een tiener hoeft de gebroken ruit als gevolg van een wild potje voetbal wellicht niet helemaal zelf te betalen, hoewel het leerzaam is als hij weet wat zo’n ruit kost. Bijvoorbeeld door een aantal klusjes te doen, om zo een deel van de schade te vergoeden. Met andere woorden: Opgroeien betekent in toenemende mate verantwoordelijkheid dragen voor je eigen gedrag. En waar nodig ook voor dat van anderen. Dit geldt voor speelgoed, voor relaties en voor de natuur. Hoe leren we kinderen verantwoordelijkheid dragen; en hoe geven we als ouders hierin een voorbeeld?

Kan ik iets toevoegen door mijn aanwezigheid?

Jazeker! U komt niet alleen iets halen, maar ook iets brengen. We zien uit naar uw komst en zijn benieuwd naar uw inbreng. In januari 2014 stelden we dat elk gezin vertegenwoordigd moest zijn. Opnieuw benadrukken we het belang van de aanwezigheid van tenminste één van de ouders! We rekenen op u.