‘Ik kan nu beter ons verhaal vertellen’

De Jan de Bakkerschool werkt sinds kort actief aan horizontale verantwoording en dialoog omdat volgens bestuur en schoolleiding dit bij goed onderwijs hoort. Het verhaal van de directeur.

Waarom ik aan deze innovatieroute begonnen ben? Dat was vooral uit onvrede over met name onze communicatie met ouders. Zitten zij te wachten op een dik jaarverslag als verantwoording van het schoolbestuur? Niet echt, zo blijkt uit ons onderzoek. Ze lezen het maar matig en boeiende leesstof vinden ze het niet. Maar was is dan wel een goede manier om het vertrouwen en betrokkenheid van ouders en belanghebbenden te vergroten?

Ton Schalk, directeur van deze school, volgde de innovatieroute horizontale verantwoording en dialoog van mentoraat Pro Dialogue en ondersteunt de oprichting van coöperatieve leergemeenschap Meesters in dialoog.

Ton Schalk: “In het begin kon ik me,
eerlijk gezegd, daar niets concreets bij
voorstellen”

Bij mij is de overtuiging gegroeid dat de route die we nu volgen de manier is om met  horizontale verantwoording en dialoog aan de slag te gaan. In het begin kon ik me, eerlijk gezegd, daar niets concreets bij voorstellen. Maar bij elke stap werd het helderder. Ook zie ik dat je met de website zo veel meer kunt. Zeker voor deze materie. Vroeger informeerde ik vooral op feiten. Nu beoordeel ik alles wat we op school ondernemen veel meer vanuit de inhoud en kies ik voor evaluatie – lukken onze voornemens? – en dialoog: welke vragen gaan we stellen? Als team kregen we ook schrijftips en aanwijzingen voor een goede opbouw van een bericht op de website. Ons team is erg van de praktijk en bestaat uit doeners. En de aanpak sloot daar heel goed bij aan. Een sterk punt.

Eigenaar

Wat ik zelf wel lastig vind: de leerkrachten zijn nu eigenaar van de verantwoording over wat er in hun eigen groep gebeurt. Dat betekent dat je als directeur moet durven loslaten. Maar elke groepsleerkracht gebruikt hiervoor een spiegelmaatje, een kritische vriend. Dat werkt. Ook vraagt het proces van verantwoording en dialoog een goede planning. Het moet niet afhangen van toevallige momenten. Dan verzandt het. Zelf heb ik nu een jaarplanning met verantwoordings- en dialoogmomenten.

Inspirerend

Bij mijn team zie ik verandering. Onze school kende niet echt een expliciete verantwoordingscultuur, terwijl dat wel bij goed onderwijsbestuur hoort. Nu weten dat te maken heeft met het stellen van de juiste vragen. Waarom doen we dingen zo? Wat zijn de alternatieven en welke vragen zouden ouders moeten stellen? Ouders reageren positief op deze ontwikkeling en daar zijn we blij mee. Zelf ben ik van onbewust onbekwaam op weg naar bewust bekwaam. Het is een avontuurlijk leerproces. Ik kan nu beter ons verhaal vertellen aan ouders en andere belanghebbenden. Dat is inspirerend.

Meer over Meesters in dialoog