Nieuwe leerlingen: werft u mee?

In januari 2016 start de werving van nieuwe leerlingen. Voor kinderen die vier jaar worden en volgend cursusjaar naar school mogen is een informatiepakket beschikbaar. Op woensdag 20 januari 2016 houden we een informatieavond voor ouders die kennis willen maken met de school.

De directeur ontvangt zowel ouders die kiezen voor de Jan de Bakkerschool als ouders die hun keuze nog moeten maken. Na een korte presentatie volgt een rondleiding door de school en er is volop gelegenheid tot het stellen van vragen en onderlinge uitwisseling met andere ouders. Opgeven voor deze avond, kan via de website van de school. Kent u ouders die mogelijk voor onze school kiezen: wijs ze op de mogelijkheid van het bezoek aan de school, de website en het informatiepakket. Wilt u ouders die vrijblijvend kennis willen maken met onze school wijzen op deze mogelijkheid, want mond op mond reclame blijkt een belangrijk middel om de school te promoten.