Geen acceptgirokaart: giften overmaken?

Driemaal per jaar doen we een verzoek om een vrijwillige bijdrage. Gewoonlijk ontvangt u van ons een acceptgirokaart. Omdat de acceptgirokaarten bijna niet meer gebruikt worden, doen we een beroep om uw gift over te maken. Het IBAN nummer van het schoolbestuur is NL35INGB0002210408 t.n.v. Reformatorisch Onderwijs voor Woerden en omgeving te Woerden.

Uit de giften worden zaken betaald die niet uit de onderwijsmiddelen vergoed mogen worden. Hierbij kunt u denken aan de organisatie en de uitbreiding van de prentenboekenbibliotheek.
Een deel van de bijdrage is voor de vervoerstichting, Koningsdag, de kerstboeken en de aanschaf van spelmateriaal en speeltoestellen. Het schoolbestuur ziet uw bijdrage met belangstelling tegemoet!
Voor begunstigers is het goed om te weten, dat de stichting Reformatorisch Onderwijs voor Woerden en omgeving een ANBI-status heeft. Deze Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) – status levert begunstigers van de stichting fiscaal voordeel op. De giften zijn aftrekbaar voor de belasting.
Bij voorbaat dank voor uw bijdrage.

Namens het schoolbestuur,
S.J. Elshout, penningsmeester.