Teldatum: minder leerlingen

Op 1 oktober telden we 207 leerlingen. De teldatum is een belangrijk moment. Het aantal kinderen op deze datum bepaalt hoeveel geld de school het volgende cursusjaar van de overheid krijgt. Het aantal kinderen daalt. Dat baart het schoolbestuur zorgen.

Op 1 oktober telden we 207 leerlingen. Dat zijn twee kinderen meer, dan we verwachtten. De teldatum is een belangrijk moment. Het aantal kinderen op deze datum bepaalt hoeveel geld de school het volgende cursusjaar van de overheid krijgt. Dit heet de t-1 (lees t min één) systematiek. De school krijgt geld op basis van de teldatum (t) van het vorige cursusjaar (min één).

Ons leerlingenaantal daalt. In 2012 telden we 229 kinderen, en daarna 217, 210 en dit jaar 207. De komende jaren zakt het aantal onder de 200. Voor elke leerling krijgt de school ruim vier duizend euro per jaar. De genoemde daling baart ons daarom zorgen. Het schoolbestuur ziet grote groepen naar het voortgezet onderwijs gaan en minder kinderen instromen in groep 1. Bij het opstellen van de (meerjaren-)begroting speelt het leerlingenaantal een grote rol.

Het bestuur wil met behoud van de identiteit het aantal kinderen graag laten groeien. Met de medezeggenschapsraad en de ouderraad is hierover gesproken. In de achterliggende jaren is geïnvesteerd in het gebouw door schilderwerk, nieuwe vloerbedekking en nieuwe toiletten, zodat de school fris oogt. Het logo met de missie ‘Worden wie je zijn mag’ op de gevel vertelt voorbijgangers wie we zijn. Met de website kunnen we een grotere groep toekomstige ouders bereiken. De nieuwe website biedt meer mogelijkheden van verantwoording en dialoog.