Nieuwe website

Op de nieuwe website kunnen ouders via de groepspagina alle informatie vinden. De website kun je op de computer, maar ook op je mobiele telefoon of op een tablet lezen. Het bouwen kostte veel tijd en de site is nog in ontwikkeling. We blijven zoeken naar de beste manier van communiceren.

De opzet van de nieuwe site is heel anders dan de oude site. Het bouwen heeft meer tijd gekost. Bij de oude site moest je steeds terug naar de homepagina. In de nieuwe site kun je belangrijke informatie via verschillende kanten benaderen. Nog niet alle functies van de site gebruiken we meteen.

Hoe is de website opgebouwd?

De startpagina biedt een overzicht van de belangrijkste zaken die een nieuwe bezoeker een indruk geeft van onze school. We hebben hier goed over na gedacht.

Ouders en kinderen van onze school zullen vooral naar de pagina van de eigen groep gaan. Dat kan met de knop ‘Ouders & groepen’ die links boven aan staat. Als u op deze titel gaat staan klappen alle groepspagina’s open. Ouders zullen deze route in het vervolg meest kiezen. Op de pagina van de groep staan de verwijzingen naar alle relevante documenten. In de linker kolom ziet u de leerkrachten, de agenda en eventuele ouderbriefjes voor de groep (bijvoorbeeld een uitnodiging voor een excursie of een oproep voor schilderdoekjes zoals voor groep 2). In het midden staan de artikelen van de groep. Rechts vindt u informatie uit de school en artikelen van verantwoording en dialoog. In de onderbalk staan de verwijzingen alle andere pagina’s van de site. Zo kan een ouder altijd via de groepspagina alle relevante informatie benaderen.

Nieuwe ouders gebruiken de middelste knop op de startpagina ‘Nieuwe leerling & aanmelding’. De indeling van deze pagina helpt nieuwe ouders aan de nodige informatie. Ook vanaf deze pagina is alle informatie te vinden.

De laatste knop in de balk op de homepagina heet ‘Belanghebbenden & verantwoording’. Hiermee ga je naar de pagina van het schoolbestuur. Daar staan de documenten waarin het bestuur verantwoording aflegt. Documenten van de medezeggenschapsraad en de ouderraad vindt u via de balk onder aan de pagina.

Op de startpagina (home) staat onder ‘Worden wie je zijn mag’ onder andere een formulier om vrij te vragen.