Kernwaarden: vertrouwen

Vanaf 16 november stellen de leerkrachten ‘vertrouwen’ centraal. Voor de herfstvakantie was de appel ‘respect’ blauw. We blikken terug op de aanpak van ‘respect’ en kijken vooruit om met ‘vertrouwen’ aan de slag te gaan.

Maandag 16 november stellen we de kernwaarde ‘vertrouwen’ centraal. Via uw oudste kind ontvangt u enkele tips, waarmee u thuis ook aandacht kunt besteden aan deze waarde.

In de teamvergadering hebben we de aanpak van respect geëvalueerd. In alle groepen is in de Bijbelvertelling aangesloten bij ‘respect’ en de vertaling gemaakt naar het leven van de kinderen. Lot zou Abram eerst hebben moeten laten kiezen. Hoe doe jij dat? Uit respect voor Jonathan liet David Mefiboseth aan het hof komen. Laat jij je klasgenoot ook mee spelen? Absalom toonde geen respect voor zijn vader. Doe jij dat wel?

Drukwerk boom 2Het is gemakkelijk om voor een ander te zeggen hoe je respect moet tonen. Maar als het dichtbij komt, blijkt het lastig. Mooi om te horen, dat een kleuter na herhaalde verbetering van de juf de volwassene met u aanspreekt. Een leerling corrigeert zijn klasgenoten die reageren op een bijzondere voorbijganger. Iedereen loopt naar het raam om te kijken. Als dan de opmerking ‘Is dat respect?’ klinkt, gaat ieder naar zijn eigen plaats. Knap, om zo op te staan en tegen de stroom in te roeien. De kinderen reageren (terecht) verontwaardigd over de behandeling van vluchtelingen. Maar als de koppeling gemaakt wordt met het omgaan met je klasgenoot, blijkt het ineens veel lastiger. Wat hebben we veel geleerd! En daar gaan we gewoon mee verder. Met onze boom zijn we nog steeds heel blij!