Vijf vragen bij de kernwaarde respect

Vanaf maandag 28 september staat respect enkele weken centraal. Wat betekent dat? In de eerste plaats willen we dat de kinderen eerbied tonen voor de Schepper, Zijn Woord en Zijn schepping. Daarnaast moeten kinderen beleefd zijn tegen volwassenen. Ze houden rekening met verschillen in uiterlijk, intelligentie, opvatting, kleding en karakter van de ander. Dus, behandel je naaste, zoals je zelf behandeld wilt worden.

Welke hulpmiddelen gebruiken we op school

Bij het aanleren en oefenen van respect gebruiken we kaarten uit de methode SOEMO, een methode voor sociaal emotionele ontwikkeling. Die vullen we aan met lessen uit Beter omgaan met jezelf en de ander. In de kleutergroepen gebruiken we ook Een doos vol gevoelens. De Bijbelverhalen en voorvallen uit de praktijk bieden vaak aanknopingspunten tot gesprek.

Waar gaat het dan concreet over?

Elke groep gaat aan de slag met woorden en begrippen zoals pijn, gevoel, expres en per ongeluk, jaloers, brutaal en spijt. We leggen de betekenis uit op het niveau van het kind Ook oefenen we vaardigheden zoals een afspraak maken of afzeggen, excuus aanbieden, niet tussen mensen doorlopen die met elkaar praten, iemand een pluimpje geven of smakelijk eten wensen. Het gaat om met twee woorden spreken, iemand met ‘u’ aanspreken, een compliment geven, troosten of een excuus aanvaarden en nog veel meer. Met een handpop spelen we een situatie na. Voorvallen uit de praktijk grijpen we aan om te bespreken, zoals een kind dat steeds ‘Juf, juf, juf! ‘ roept, terwijl de juf met iemand aan het praten is. Dat levert ook leuke reacties op, zoals de kleuter die zegt: ‘Is goed, dat zijn twee woorden, hè juf?’

We bespreken in de hogere groepen het verschil tussen pesten en plagen, roddelen, luisteren naar een andere juf of de overblijfmoeder, het pleingedrag, de reactie naar een voorbijganger of van iemand over het spel op het plein.

Hoe zien mensen om ons heen aan ons gedrag, dat wij christen zijn? We houden de kinderen een spiegel voor en boksen op tegen de klassikale mentaliteit: wat wij doen is normaal, maar die ander … En steeds zoeken we naar de koppeling met concrete situaties, bijvoorbeeld geef een complimentje tijdens de gymles. En in allerlei tussendoormomentjes herhalen we wat geleerd is.

Zijn er Bijbelverhalen die bij respect passen?

Ja, er zijn er heel veel. De geschiedenis van Elisa met de kinderen uit Bethel, Achab die respectloos omging met het bezit van Naboth. De reactie van de broers op de dromen van Jozef. De houding van de farizeeërs, en nog veel meer. Steeds kunnen we de koppeling maken met ons gedrag.

Wat kunt u thuis doen?

U kunt vragen naar de lessen die gegeven zijn. En wilt u meer? Het verhaal dat u uit de Bijbel leest na het eten past misschien bij respect. Vaardigheden oefenen kan ook. Speel na dat u op visite komt en laat uw kind u begroeten. Spreek af wat uw kind tegen de kassière in de winkel zegt. Met ‘twee woorden spreken’ kunt u met telefoneren naspelen. Doe voor hoe u wilt dat uw kind reageert als u niet thuis bent? Prentenboeken bieden ook mogelijkheden om een gesprekje te voeren. (Voor slechts 8 euro per jaar bent u lid van de Boekenhoek op onze school …).

Een complimentje stimuleert enorm: Wat heb je de tafel netjes gedekt. Wat heb je het straatje mooi aangeveegd. Dat heb je dat keurig tegen die mevrouw gezegd! Bij grotere kinderen kunt u spreken over de benadering van de nieuwe mensen uit de straat met vreemde namen en andere kleding. Zo brengen we samen onze kinderen respect bij. Respect je moet het gewoon doen!