De uitkomsten van de ouder­tevredenheids­peiling

Voor de zomer hield de school een oudertevredenheidspeiling. De uitkomsten.

Waarom zo weinig reactie?

De peiling is voor de zomervakantie gehouden. Van de 113 gezinnen hebben we slechts 43 reacties gekregen. Waarom heeft maar 38% van de ouders de vragenlijst ingevuld? Zijn de ouders die de lijst niet hebben ingevuld tevreden? Wat moeten we doen om een grotere respons te krijgen?

Wat valt op in de peiling?

Wat heeft de uitslag ons te vertellen? We streven naar een tevredenheid van 80%. Van de zestien antwoorden scoren wel vier antwoorden onder deze norm. Het gaat om vragen over: de omgang van de kinderen in de groep, het toezicht op het plein, het omgaan met elkaar op het plein en het omgaan met pesten. Dat raakt het pedagogisch klimaat en in het bijzonder het gedrag op het schoolplein.

Welke opmerkingen zijn gemaakt?

Bij de ingevulde lijsten zijn opmerkingen geschreven. Die zijn heel verschillend. Enerzijds zijn er ouders die zeer tevreden zijn. Anderen weten niet precies wat in de klas gebeurt en zeggen moeilijk een goed antwoord te kunnen geven. Een derde groep maakt zich ernstig zorgen over de omgang van kinderen met elkaar. Hierbij noemt men verschillende keren haantjesgedrag op het plein.

Wat doet het team?

De opmerkingen over het pedagogische klimaat, het gedrag op het plein, en het gevoel van onveiligheid raken ons. Aan het pedagogisch klimaat hebben we de achterliggende jaren veel aandacht gegeven. Denk aan de boom met de kernwaarden. Het is nodig dat we ons blijvend inzetten voor een veilig klimaat.
In de eerste weken zijn de kernwaarden eerlijk, gehoorzaam, respect, verantwoordelijk en vertrouwen in de klassen besproken.
Vanaf 1 september zijn alle collega’s tijdens de kleine en de grote pauze op het schoolplein. Dit is een grote tijdsinvestering! We geven hiermee het signaal dat we uw boodschap hebben gehoord! Op het plein observeert elke collega zijn of haar kinderen. We spelen met de kinderen mee en hebben de gelegenheid om korte gesprekjes te voeren. Omdat we met meer mensen zijn, kunnen we ons verdelen over het hele schoolplein. Na een maand evalueren we deze inzet. Wat heeft het ons opgeleverd, wat hebben we gedaan en gezien en hoe gaan we verder? Is het haalbaar om deze inspanning te blijven leveren? En als dat niet kan, hoe gaan we dan verder. We zijn natuurlijk ook benieuwd hoe u deze maand het pleingedrag ervaart. Mail gerust naar de juf of meester van uw kind!