Waarom wij toch voor de kleutertoets kiezen

De achterliggende periode zijn we in groep 2 bezig geweest met de voorbereiding op de aanstaande Cito toets. Nu blijkt dat er best wat vragen leven onder ouders met betrekking tot deze toets. Daarom dit stukje op de website waarin een aantal vragen beantwoord zullen worden.

Waarom wordt er bij de kleuters (al) een Cito toets afgenomen?

Er zijn voor de kleuters 4 Cito toetsen. In het verleden was het zo dat deze toetsen door de inspectie verplicht werden gesteld. Een school kreeg anders een onvoldoende op het inspectierapport. Aanvankelijk stond de Jan de Bakkerschool negatief tegenover een Cito toets voor kleuters, omdat de manier van werken niet bij een kleuter past. Maar omdat er onder het team onzekerheid was over de kwaliteit van het taalonderwijs, werd er voor gekozen om als proef de Cito toets Taal voor groep 2 af te gaan nemen. Sinds het najaar van 2014 zijn de eisen van de inspectie versoepeld en krijgt een school geen onvoldoende meer als ze de Cito toetsen niet afneemt, maar omdat deze toets zoveel informatie oplevert, wordt de toets nu toch definitief afgenomen.

Hoe ziet een Cito toets bij kleuters eruit?

De kinderen maken de toets in een boekje. Bij de meeste opgaven krijgen ze 3 of 4 plaatjes te zien. De leerkracht leest de vraag voor en de kinderen zetten een streepje onder het goede plaatje. Op die manier worden de volgende categorieën getest: passieve woordenschat, kritisch luisteren, klank en rijm, eerste en laatste woord horen, auditieve synthese en schriftoriëntatie.

Wat wordt er gedaan met de uitslagen?

De uitslag van de toets wordt uitgedrukt in een letter van A t/m E. Als een kind een A of B score heeft, is dat voor de leerkracht een teken dat het met dat kind, op taalgebied, uitstekend gaat. Een C score is gemiddeld. Heeft een kind een D of E score dan is dat een signaal dat het kind wellicht extra hulp nodig heeft.

Zijn er dingen waar ik als ouder aan moet denken?

In de klas is er veel geoefend voor de Cito toets. De manier van werken is getraind en ook de leerstof is veelvuldig aan bod gekomen. Met andere woorden: de kinderen zijn zo goed mogelijk voorbereid. Het zou fijn zijn als u, als ouder, er voor zou willen zorgen dat uw kind de week van 2 februari 2015 op tijd naar bed gaat, zodat het uitgerust het geleerde in praktijk kan brengen.