De Jan de Bakkerschool is een reformatorische basisschool met als grondslag de Bijbel en de belijdenisgeschriften. De Bijbel heeft betekenis voor heel ons mens-zijn in alle levensverbanden en de belijdenisgeschriften geven daaraan de actuele duiding van doel en betekenis. Deze grondslag bepaalt onze identiteit en verplicht ons tot het leveren van goede kwaliteit, zorg en begeleiding. We dagen alle kinderen uit zich te ontwikkelen en ieder kind mag er zijn, zoals God hem schiep. Daarom luidt onze missie: ‘Worden wie je zijn mag’.